Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Remont Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach zakończony!

Realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji i dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach” powierzono firmie „KOMBUD” L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna, 32-100 Proszowice, ul. Jagiełły 25 wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta w dniu 02.07.2007r. w Wawrzeńczycach na kwotę 44.683,44 zł (brutto). Teren robót został przekazany wykonawcy 3 lipca 2007r. protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zakres prac do wykonania określał przedmiar robót i w szczególności obejmował:
- ocieplenie budynku,
- uszczelnienie pokrycia dachu,
- malowanie antykorozyjne dachu.
Prace dotyczące remontu elewacji i ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach oraz uszczelnienie pokrycia dachu i malowanie antykorozyjne w/w budynku zakończyły się w dniu 29.09.2007r.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć