Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Oświetlony Pobiednik

Po kilku latach starań jest w końcu efekt! Historia ta, pewnie jest typowa dla wszystkich tych, którzy muszą załatwić ważne sprawy w kilku urzędach. Historia zaczyna się w 2005 r. Wówczas zlecone zostało wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowości Pobiednik Wielki. Zlecenie przyjął Pan Tomasz Miodek, który w środowisku energetyków ma opinię dobrego projektanta. Cały rok 2006 przeszedł na wykonaniu projektu, zdobyciu oświadczeń właścicieli nieruchomości na posadowienie w ich granicach słupów. Z tym ostatnim nie było problemów, ponieważ mieszkańcy od dawna oczekiwali na tą inwestycję. Dokumentacja utknęła w GDDKiA!!!!!! Projektant do lipca 2007 nie uzgodnił projektu w GDDKiA. Dopiero osobiste rozmowy wójta, a potem zastępcy z przedstawicielami GDDKiA, a dokładniej z Panią Martą Moryc z wydziału uzgodnień, doprecyzowały oczekiwania zarządcy grogi co do natężenia oświetlenia nad drogą. Po wykonaniu dodatkowych rysunków, obliczeń i przeliczeń oraz doprojektowania oświetlenia w rejonie skrzyżowania na Brzostku, uzyskaliśmy pozytywną opinię GDDKiA. Potem tylko 6 miesięcy trwała procedura w Urzędzie Wojewódzkim i w końcu upragnione pozwolenie na budowę. Długość trasy dobudowywanej linii oświetlenia drogowego wynosi 759m. Liczba słupów oświetlenia drogowego wynosi 23 szt. Koszt ok. 80.000,00 zł. Wykonawcą linii energetycznej z oświetleniem drogowym jest przedsiębiorstwo "RJC", Jolanta Barbara Chrzanowska z województwa pomorskiego. POZOSTAJE PYTANIE: Jak długo będziemy doganiać Europę przy takich problemach biurokratycznych?????????????
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć