Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
Inne
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce

Policja

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji


Nową płatność dla producentów rolnych wprowadza od 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – płatność zwierzęcą.  

 

Wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej można składać na tym samym formularzu, co o dopłaty do gruntów rolnych. Stawka nowego wsparcia wyniesie ok.100 euro/ha i jest ona zależna od powierzchni trwałych użytków zielonych kwalifikujących się do płatności zwierzęcych zadeklarowanych we wszystkich wnioskach w 2007 r. Płatność będzie wypłacana razem z pozostałymi dopłatami powierzchniowymi.

 

Płatność zwierzęca przysługuje do trwałych użytków zielonych, na których prowadzona jest uprawa roślin przeznaczonych na paszę. Płatności te przysługują rolnikom, którzy w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. byli posiadaczami bydła lub owiec lub kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych. Rolnik ponadto musiał we wniosku o przyznanie płatności w 2006 r. zadeklarować trwałe użytki zielone, które zostały zakwalifikowane do płatności.

 

Kolejny warunek, jaki musi być spełniony do przyznania nowych płatności dotyczy minimalnej obsady zwierząt: nie może być ona mniejsza niż 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) na jeden hektar trwałych użytków zielonych. Powierzchnia, do jakiej może być przyznana płatność zwierzęca nie może być większa niż powierzchnia trwałych użytków zielonych, która została zakwalifikowana do płatności w 2006 r.

 

O płatność zwierzęcą mogą się również ubiegać rolnicy, którzy w poprzednich latach nie ubiegali się o płatności obszarowe i w 2007 r. po raz pierwszy składają wniosek. Warunkiem jest, by od 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do 14 marca roku, w którym składają wniosek byli posiadaczem bydła lub owiec albo kóz lub koni i mieli w tym okresie te zwierzęta wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych.

 

Płatności zwierzęce, podobnie jak pozostałe krajowe płatności uzupełniające, są finansowane z budżetu krajowego. Ich wprowadzenie nie spowoduje, że stracą pozostali producenci rolni, gdyż nie zmniejszają się inne obowiązujące płatności powierzchniowe. Jest to nowa forma płatności, która wspiera producentów wykorzystujących trawy uprawiane na trwałych użytkach zielonych jako paszę dla zwierząt.

więcej na stronie
http://www.arimr.gov.pl


 

 
 

Galeria zdjęć

Nasze działania


Przydatne linki