Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Podziękowania dla druhów OSP z gminy Koniusza i Kocmyrzów - Luborzyca

W dniu1.06.2010 r. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak dziękował Wójtowi Gminy Koniusza Panu Wiesławowi Rudkowi i druhom jednostek OSP z terenu gminy Koniusza za pomoc w zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych na terenie naszej gminy podczas majowej powodzi. Wójt gminy Koniusza i jednostki OSP otrzymały dyplomy - podziękowania i upominki.
W akcji przeciwpowodziowej z terenu gminy Koniusza brało udział 10 jednostek OSP: Polekarcice, Glewiec, Łyszkowice, Szarbia, Czernichów, Wronin, Biórków Wielki, Gnatowice, Piotrkowice Wielkie, Górka Jaklińska.

Treść przekazanych podziękowań:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy składa serdeczne Panu Wójtowi za zaangażowanie jednostek OSP z Gminy Koniusza w działaniach zabezpieczających teren naszej gminy przed powodzią. Dzięki Pana dyspozycjom udało się zażegnać i zapobiec przerwaniu wałów przeciwpowodziowych. Pana osobisty wkład i podjęte działania pozwoliły ustrzec mieszkańców naszej gminy przed utratą dorobku całego życia.
Na zaproszenie Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marka Jamborskiego w dniu 4.07. 2010 r. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i Komendant Gminny OSP Jan Dzięga brali udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Goszczy (gmina Kocmyrzów - Luborzyca) gdzie podsumowano prowadzone akcje p-powodziowe. W akcji zabezpieczania wałów w naszej gminie brało udział 10 jednostek OSP z gminy Kocmyrzów - Luborzyca: Karniów, Głęboka, Łososkowice, Skrzeszowice, Goszyce, Rawałowice, Łuczyce, Marszowice, Czulice, Maciejowice.

Wójt J. Rysak przekazał Panu Wójtowi M. Jamborskiemu i jednostkom OSP dyplomy - podziękowanie, upominki za zaangażowanie i udzieloną pomoc naszej gminie w zabezpieczaniu wałów w czasie ostatniej powodzi.

   

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć