Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Podział administracyjny Gminy

W skład gminy wchodzi 15 sołectw:

Sołectwo Sołtys tel. (012)
Dobranowice Jan Caba 287 47 15
Igołomia Franciszek Lachla 287 35 97
Koźlica Władysław Marszałek 287 31 93
Odwiśle Danuta Jordan 287 34 50
Pobiednik Mały Tadeusz Tacik 287 34 02
Pobiednik Wielki Zbigniew Nowak 287 32 93
Rudno Górne Jan Zapała 287 40 15
Stręgoborzyce Zbigniew Zając 287 43 03
Tropiszów Henryk Solarz 287 33 20
Wawrzeńczyce I Edward Kasprzyk 287 41 09
Wawrzeńczyce II Maria Wójcik 287 42 43
Wygnanów Jan Malinowski 287 46 03
Złotniki Weronika Sroga 452 15 95
Zofipole Krzysztof Szczęsny 287 32 00
Żydów Wiesława Sieja 287 44 01
 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć