Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

 Informacja dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
W czasie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego należy:

- Śledzić komunikaty o zagrożeniu w radiu i telewizji,
- stosować się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne, Policję, OSP odnośnie sposobu postępowania,
-  ewakuować zwierzęta, uwolnić je z pozamykanych pomieszczeń,

* sygnał  do ewakuacji wysyłany będzie przez Ochotnicze Straże Pożarne, Policję

Przy opuszczaniu posesji należy:
- wyłączyć instalacje domowe,
- zabezpieczyć dom,
- stosować  się do poleceń służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuacyjną,
*nie należy wchodzić do niesionej przez powódź wody (nawet 15 cm fala wody może przewrócić człowieka),
- zgromadzić w jednym miejscu przygotowane zapasy wody i żywności,
- nie używać w gospodarstwie wód gruntowych, mogą być zatrute,

*zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią!

* W czasie ewakuacji władze lokalne zabezpieczą transport osób (ewakuacja zwierząt i mienia we własnym zakresie)

Ludność z terenu miejscowości Wawrzeńczyce (Ścieszczany, Odwiśle, Grobla, Zastruże) oraz Złotniki - ewakuowana zostanie do budynku Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach.

 Ludność z miejscowości Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały - ewakuowana będzie do budynku Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi.

 

 

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć