Gmina

Charakterystyka

Gospodarka

Historia i zabytki

Ekologia

Podział administracyjny

Mapa Gminy

 

 

 

Urząd Gminy

Rada Gminy

Urząd

GOPS

Herb, Flaga, Pieczęć

Gmina partnerska

 

 

 

Oświata

Szkoły

Biblioteki

 

 

 

Kultura i sport

Kluby sportowe

Aeroklub Krakowski

KGW

Koło łowieckie

Pasterze z Koźlicy

Orkiestra dęta

Imprezy lokalne

 

 

 

OSP

Wykaz jednostek

 

 

 

 

 

 

 

U  W  A  G  A ! ! !           P  I  L  N  E  !  ! !

dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski do Urzędu w sprawie szacowania strat w uprawach

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce informuje mieszkańców którzy złożyli wnioski dotyczące szacowania szkód w uprawach rolnych że od dnia 14 lipca 2010 rusza
w teren Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego.

Wojewódzka Komisja będzie pracować od 14 lipca 2010 do 23 lipca 2010 szkody szacowane będą sołectwami wg załączonego harmonogramu. Wobec powyższego prosimy zainteresowanych mieszkańców  z terenu danego sołectwa o przybycie do Urzędu Gminy
w godzinach od 900  do 1300 w celu sporządzenia wywiadu poszkodowanych z członkami Komisji.

Na spotkanie rolnik powinien z sobą zabrać:

1. dowód osobisty;

2. dokumentację księgową dot. prowadzonego gospodarstwa – jeżeli takowa jest prowadzona – w przypadku gdy rolnik nie prowadzi księgowości należy wypełnić oświadczenie
o wysokości średniego przychodu z produkcji rolnej i zwierzęcej za lata 2007-2009 oraz oświadczenie o przewidywanym przychodzie z gospodarstwa na rok 2010 (stosowne druki oświadczenia dostępne będą w dniu spotkania z członkami Komisji);

3. polisy ubezpieczenia budynków gospodarczych, mieszkalnych, pojazdów mechanicznych właściciela gospodarstwa, ubezpieczenia upraw rolnych;

4. jeżeli rolnik dzierżawi grunt winien ponad to posiadać numery ewidencyjne działek dzierżawionych wraz  z ich powierzchniami;      

Ze względu na sprawne przeprowadzenie na terenie naszej gminy akcji szacowania szkód proszę o bezwzględne dostosowanie się do terminów spotkań, nie przybycie w trakcie prac Komisji skutkować będzie pominięciem danego wniosku przy szacowaniu i nie wypłaceniem świadczenia pieniężnego.


 

Harmonogram prac Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

 

- 14 lipca 2010 – sołectwo Wawrzeńczyce II i Złotniki;

- 15 lipca 2010 – sołectwo Wawrzeńczyce I,  Wawrzeńczyce II, Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Żydów i Wygnanów, 

- 16 lipca 2010 – sołectwo Odwiśle i Koźlica,

- 19 lipca 2010 – sołectwo Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały;

- 20 lipca 2010 – sołectwo Wawrzeńczyce I;

- 21 lipca 2010 – sołectwo Wawrzeńczyce I, Zofipole i Tropiszów;

- 22 lipca 2010 – sołectwo Tropiszów i Igołomia

 

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZYBYCIE W POWYŻSZYCH TERMINACH.
 

 Załączniki: (do pobrania)

Oświadczenie o produkcji, plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
Oświadzczenie o urżytkowaniu  gruntów

 

 

 

 

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia

Wawrzeńczyce

Apteki

 

 

 

Policja

Informacje

 

 

 

 

 

 

Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

 

 

 

IGWA

2007

 

 

 

Nasze działania

Wodociąg

Stadion Wiarusy

Leader +

Sala gimnastyczna

 

 

 

Galeria zdjęć