Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
27 września 2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w pełnym składzie. Podczas spotkania, które prowadził dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Marian Paszcza obecni byli przedstawiciele władz powiatu, starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz sekretarz Adam Wójcik.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa a także przedstawiciele gmin powiatu krakowskiego (min. gmin Czernichów, Igołomia Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Skawina, Zabierzów, Zielonki).

Podczas spotkania omawiane były m.in. zadania Powiatu w świetle Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, a także procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodzią na przykładzie działań w dniach 07- 09.09.b.r. ( piątek, sobota, niedziela ), w tym omówienie trybu wprowadzania stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego przez Wójtów, Burmistrzów i Starostę oraz wynikających z tego zadań dla służb i inspekcji.

W dalszej kolejności Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Ryszard Gaczoł przedstawił raport z akcji powodziowej prowadzonej w dniach od 07.09.2007 do dnia 11.09.2007r. na terenie powiatu krakowskiego. Działania podejmowane na terenie gmin w czasie zagrożenia powodziowego omówili przedstawiciele gmin: Czernichów, Igołomia Wawrzeńczyce, Liszki i Skawina. Wójt J. Rysak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na fakt, iż stan rowów wzdłuż dróg powiatowych w gminie, które już dawno nie były odmulane jest fatalny!!!

Starosta Krakowski podziękował strażakom PSP, OSP, policji, pracownikom urzędów gmin oraz mieszkańcom za aktywny udział w działaniach w walce z żywiołem w dniach 07.09.07 do 10.09.2007r.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć