Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od 23.04.2008r., można składać Wnioski do PROW, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 345 i 346) - pobierz

Dofinansowanie mogą dostać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa tzw. średnio-duże tj. zatrudniające mniej niż 750 osób lub mające obrót nieprzekraczający 200 mln euro rocznie, które prowadzą działalność w zakresie:
  • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444) oraz z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 345 i 346),
  • przetwórstwa roślin na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.
na:
  • na modernizację oraz budowę zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.
  • projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów, mleka i przetworów mlecznych, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzyw.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/.

Dodatkowe informacje
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - oddział Małopolska
tel. (012) 629 80 10
30-503 Kraków, ul. Lubicz 25
Infolinia: 0-800 38-00-84

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć