Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragnę zachęcić przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez ogólnokrajową sieć Punktów Konsultacyjnych.

Punkty Konsultacyjne od kilku już lat pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą w nich uzyskać informacje na temat:

  • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia firmy,
  • dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, funduszy strukturalnych, zasad ubiegania się o dotacje,
  • dostępnych na rynku ofert finansowania zewnętrznego przez fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz innych instytucji finansowych - firm leasingowych, funduszy kapitałowych itp.,
  • możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

Aktualna lista instytucji prowadzących Punkty Konsultacyjne jest dostępna pod adresem http://ksu.parp.gov.pl/pl/o_pk.

Punkty Konsultacyjne prowadzone są przez Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nad którymi opiekę sprawuje PARP. Te starannie wybrane i legitymizujące się wieloletnim doświadczeniem we współpracy z lokalnym środowiskiem biznesowym instytucje, poddawane są cyklicznym audytom oraz procedurom sprawdzającym jakość ich usług. Również kompetencje konsultantów w nich zatrudnionych są regularnie weryfikowane przez PARP. Dzięki temu otrzymują Państwo usługę informacyjną nie tylko bezpłatną i dostępną w skali całego kraju, ale także na wysokim poziomie merytorycznymi  wraz z gwarancją zachowania określonych standardów biznesowych.

Życząc Państwu i Państwa firmom wielu sukcesów zachęcam do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjnych!

Pozdrawiam serdecznie
Danuta Jabłońska
Prezes PARP


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć