Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W dniu 26.10.2007 w budynku Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce spotkanie przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców z władzami samorządowymi gminy. Wójt gminy zaprosił na spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, którzy przybliżyli przedsiębiorcom możliwości rozwoju firmy przy współfinansowaniu jej ze środków unijnych przewidzianych na lata 2007-2013. Pani dyrektor Izby Przeysłowo-Handlowej w Krakowie Pani Iwona Rokita-Kwietniak zachęcała wszystkich przedsiębiorców do rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków zewnętrznych, podając na to wiele przykładów z lat 2004-2006, gdzie przedsiębiorcy korzystali ze środków zewnętrznych. Oto cytat fragmentu wypowiedzi Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka ze spotkania z przedsiębiorcami:
W ostatnich miesiącach w naszej gminie miały miejsce dwie znaczące imprezy o zasięgu wojewódzkim.
W dniu 1 września 2007 r. w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach odbyła się Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008, połączona z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Ta niezwykłą uroczystość swoimi osobami zaszczycili m.in.
- mszę świętą odprawił i homilię wygłosił biskup Tadeusz Pieronek
- Minister Edukacji Narodowej Pan Ryszard Legutko
- Małopolski Kurator Oświaty Pan Józef Rostworowski
- Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Bogusław Sonik
- Poseł do Sejmu Pan Jacek Krupa
- wójtowie sąsiednich gmin, radni sołtysi, uczniowie, rodzice, mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Była to znakomita promocja gminy, o tym wydarzeniu pisała szeroko prasa, pokazywał telewizja TVP-3 a nawet była migawka w głównych wiadomościach programu pierwszego.
Ta inwestycja nie powstałaby, nie byłaby należycie wyposażona potrzebny sprzęt gdy nie było Waszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu Społecznego Komitetu Pomocy Szkole w Wawrzeńczycach i Waszej hojności wyposażenie Sali gimnastycznej zostało sfinansowane w wysokości prawie 50 tys. zł.
Za przekazane środki, za okazywaną dobroć jaką czynicie szkołom, a szkoła to nasze dzieci to nasi uczniowie – serdecznie Wam dziękuję.

Pozwólcie, że wymienię osoby i firmy z terenu gminy, które tą pomoc okazały. Są to:

1. Grupa Producentów Rolnych „Krak-Rol” Spółka z o.o z Wawrzeńczyc
2. Firma Handlowo-Usługowa „EDMAR” – Edward i Marzena Dziurzyńscy z Pobiednika Wielkiego
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lech” – Państwo Halina i Leszek Betkowski ze Złotnik
4. Firma Transportowa – Czesław i Artur Mierzwa z Wawrzeńczyc
5. Firma „Transfer” Usługi Transportowe – Krzysztof Wójcie
6. Firma „RWO-TRANS” – Ryszard Wójcie
7. Firma Transportowo-Handlowa „Alekspol” – Teresa i Aleksander Luty z Zofipola
8. Firma Handlowa „POLDER” – Pana Tadeusza Kwiatka z Zofipola
9. Bank Spółdzielczy w Proszowicach, Oddział w Wawrzeńczycach – Pan Dyrektor Władysław Kusiński
10. Firma GRIN-ROL – Pan Tomasz Rybak i Rojek z Rudna Górnego
11. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kubik” – Robert Kubik z Wawrzeńczyc
12. Firma „Capri” – Pani Maria Szafarz
13. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Wawrzeńczyc – Prezes Pan Marek Bartkiewicz
14. Przedsiębiorstwo AGRO-KOMPLEKS – Michał Gawron
15. Warsztat Ślusarski – Jerzy i Danuta Pacocha
16. Diesel Serwis – Nowak Andrzej
17. Pracownia Stolarska – Anna i Marian Chmiela
18. Apteka „Panaceum” – Ewa Wieczorek
19. Studio Fryzjerskie „Best” – Justyna Głowa
20. Salon Fryzjerski „AJK” – Agnieszka Kopejka
21. Firma Handlowo-Usługowa, Salon Fryzjerski „AGA” – Agnieszka Oziębło
22. Sklep Wielobranżowy „NIKA” – Gustaw Migas
23. Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Maria Kotyza
24. Sklep wielobranżowy „Pieko”
25. Sklep spożywczo-przemysłowy – Krzysztof Skóra
26. Sklepik szkolny – Marcin Tomerski
27. „MARIMAR” – Auto-Myjnia – Marcin Tomerski
28. Kwiaciarnia „Magdalenka” – Marta i Sławomir Jareccy
29. Kwiaciarnia „Strelicja” , Sklep odzieżowy – Marzena Kotyza
30. Koło Łowieckie „Sarenka”
31. Pani Barbara Walczak – gabinet lekarski


Dziękuję wszystkim innym osobom nie wymienionym

Małopolskie Święto Warzyw

2 września 2007 r. w naszej gminie po raz pierwszy na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego odbyło się I Małopolskie Święto Warzyw. Patronatem święto objęli:

Minister Rolnictwa
Wojewoda Małopolski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Krakowie
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Towarzystwo Ogrodnicze

Święto to na stałe zostało wpisane w kalendarz imprez wojewódzkich i każdego roku w pierwszą niedzielę września takie święto będzie miało u nas miejsce.
Uważam , że jest to dobra promocja warzywniczego charakteru gminy. To również okazja na nawiązywanie wzajemnych kontaktów pomiędzy firmami i instytucjami obsługującymi rolnictwo a producentami.
Szacujemy , że udział w święcie wzięło około 15 tys. ludzi.
W trakcie imprezy prezentowało się 40 firm z branży rolniczej w tym wiele firm z terenu naszej gminy. Część firm sponsorowało naszą imprezę i fundowało nagrody , za co serdecznie dziękuję.

Z terenu naszej gminy i firmy współpracujące z naszą gminą prezentowały się i udział w święcie wzięły:
1. Firma KOHIDREX Jarosław i Czesław Kowzuń z Igołomi
2. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN, gospodarstwo z Igołomi
3. Firma POLGER Tadeusza Kwiatka z Zofipola
4. Firma SEMINIS – której przedstawicielami są Tadeusz Kwiatek i Jan Skocz z Igołomi
5. Inne firmy polskie i zagraniczne firmy ogrodnicze współpracujące z naszymi producentami:
- SPÓJNA – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
- ENZA ZADEN z Warszawy
- SYNGENTA SEDES z Piaseczna
- TRADECORP
- KEMIRA – nawozy
- YARA POLAND
- BROSTE sp. z o.o.
- AGRIMPEX
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- Agencja Rynku Rolnego
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
- Firma Handlowa Jacek Luty z Pobiednika Wielkiego
- Grupa Producentów Warzyw WITAMEX z Pobiednika Wielkiego
- Grupa Producentów Warzyw KRAK ROL z Wawrzeńczyc
- Firma ROLPAK z Tropiszowa
- KRONEN KLASMAAN
- BAYER – nawozy
- CHEMIROL
- SYNGENTA Warszawa
- AGRO-SPID
- AGRO-JUREK
- SKOTT- nawozy

Wszystkim firmom, przedsiębiorcom, sponsorom finansowym i rzeczowym serdecznie dziękuję i zapraszam na II-gie Małopolskie Święto Warzyw w przyszłym roku.

Loteria fantowa

Podczas Małopolskiego Święta Warzyw zorganizowana została loteria fantowa, z której dochód przeznaczony został na doposażenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Igołomi. Loterię tą organizowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Igołomi wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Zysk z loterii wyniósł: 15 885, 37 zł. Ze środków tych szkoła zakupiła
Nie byłoby loterii, nie byłoby tak dużego zysku gdyby nie było waszego wsparcia finansowego. W imieniu kierujących placówkami szkolnymi a szczególnie w imieniu uczniów serdecznie Wam dziękuję. Loterię fantową wsparli następujący przedsiębiorcy i osoby z naszej Gminy:

1. Stacja Paliw PETRO PLUS Panów Bogali z Pobiednika Wielkiego
2. Grupa Producentów Warzyw TRAF z Tropiszowa
3. Firma Handlowa POLGER Tadeusza Kwiatka z Zofipola
4. Poseł na Sejm RP Pan Jacek Krupa
5. Firma Handlowo-Usługowa – Krzysztof Skóra z Wawrzeńczyc
6. Grupa Producentów Warzyw WITAMEX z Pobiednika Wielkiego
7. Firma Produkcyjno-Handlowa „MĄCZKA” z Wawrzeńczyc
8. Gospodarstwo Rolne Eugeniusza Stawinogi Stawonogi Igołomi
9. Firma Handlowo-Usługowa „EDMAR” Marzena i Edward Dziurzyński z Pobiednika Wielkiego
10. Przedsiębiorstwo „LECH” Halina i Leszka Betkowskiego ze Złotnik
11. Apteka Barbary Kaczmarczyk z Igołomi
12. Firma ROLPAK z Tropiszowa
13. Firma Handlowa „PIEKŁO”, Jolanta Piekło
14. Firma AGROIDEA – Grzegorz Stachaczyk z Pobiednika Małego
15. Sklep spożywczo-przemysłowy DANA – Danuta i Jan Góra z Igołomi
16. Firma Transportowa Artur i Czesław Mierzwa z Wawrzeńczyc
17. Spółdzielnia Producentów Warzyw „POLTROP” , Aneta Pycek z Tropiszowa
18. Gabinety lekarskie – Państwo Włodarczykowie z Igołomi
19. Sklep spożywczo-przemysłowy Jadwiga Weołowska z Igołomi
20. Firma KOHIDREX – Czesław i Jarosław Kowzuń z Igołomi
21. Grupa Producentów Warzyw KRAK ROL z Wawrzeńczyc
22. Sklep spożywczo-przemysłowy – Dorota Zielińska w Pobiedniku Wielkim
23. Sklep wielobranżowy „Modus” , Monika Rusek z Igołomi
24. Sklep spożywczo-przemysłowy Anna i Mariusz Musiał z Wawrzeńczyc
25. Biuro geodezyjno-projektowe Gustaw Galus ze Złotnik
26. Sklep spożywczo-przemysłowy Maria Kotyza z Wawrzeńczyc
27. Zakład Blacharski Piotr Paluch z Koźlicy
28. Sklep spożywczy „Talar” Marcin Jeleń z Igołomi
29. Firma Transportowa „Alekspol” Aleksander Luty z Zofipola
30. Kwiaciarnia Jolanta Chmiela z Igołomi
31. Zakład Ślusarski Jerzy Pacocha z Pobiednika Wielkiego
32. Zakład Fryzjerski Beata Marchewka z Odwiśla
33. Przedsiębiorstwo AGRO-COMPLEX Pan Gawron z Wawrzeńczyc
34. Spółdzielnia drzew i krzewów ozdobnych – Krzysztof Zawadzki z Tropiszowa
35. Sklep spożywczy Marcin Jasonek ze Stregoborzyc
36. Przedsiębiorstwo PHU Sławomir Jarecki z Wawrzeńczyc
37. Kwiaciarnia „Sterlicja” z Wawrzeńczyc
38. Sklep spożywczy „Hal-Tom” – Halina Tomczyk z Wawrzeńczyc
39. Firma Handlowa „WITO” Wiesława Świątek, Teodozja Bylicka z Wawrzeńczyc

W miesiącu maju b.r. Gmina wydała folder o gminie Igołomia – Wawrzeńczyce przy znacznym udziale finansowym również naszych przedsiębiorców a byli nimi:

- Firma Handlowa POLGER Tadeusz Kwiatek z Zofipola
- Grupa Producentów Warzyw KRAK-ROL Sp. z o.o. z Wawrzeńczyc
- Bank Spółdzielczy w Proszowicach Oddział w Wawrzeńczycach
- Firma Transportowa ALEKSPOL Aleksander i Teresa Luty z Zofipola
- Spółdzielnia Producentów Warzyw „TRAF” w Tropiszowie
- Grupa Producentów Warzyw Witamex z Pobiednika Wielkiego
- Gabinet stomatologiczny Małgorzata Włodarczyk z Igołomi
- Gabinet lekarski – Robert Włodarczyk z Igołomi
- Przedsiębiorstwo Handlowe KOHIDREX Jarosław i Czesław Kowzuń z Igołomi
- Skup, dystrybucja owoców i warzyw „STEFKAR” spółka jawna z Rudna Górnego
- Hurtownia nasion – Jacek Luty z Pobiednika Wielkiego
- Sprzedaż hurtowa „Mączka” Sp. z o.o. z Wawrzenczyc
- Hurtownia nawozów i węgla „EDMAR” Marzena i Edward Dziurzyński z Pobiednika Wielkiego

Dziękuję wam za całą dotychczasową współpracę i pomoc, dziękuję za sponsorowanie Klubów Sportowych, jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich i szkół.
Wy wspomagacie działalność naszych stowarzyszeń, Wy promujecie naszą gminę.
Wam ludziom sukcesów życzę pomyślności w funkcjonowaniu i rozwijaniu Waszych firm, życzę Wam również sukcesów życiu osobistym i rodzinnym.

Zarząd Województwa Małopolskiego oraz Sejmik Województwa podjął w dniu 29.10.07 decyzję o powołaniu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, które będzie dysponować pieniędzmi na wsparcie przedsiębiorstw w wysokości 160.000.000,00 euro.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć