Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
W ramach sektorowego Programu Operacyjnego, działanie "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 14 małopolskich gminach wykonał 13 inwestycji za 34,3 mln zł. Największa i najdroższa została wykonana w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce i oficjalnie oddana do użytku w dniu 08.08.2008 r. Inwestycja polegająca na modernizacji 3 przepompowni (Zośka, Baśka, Koźlica) kosztowała 8,4 mln zł. Głównie poległ ona na wymianie starych pomp, na nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, o większej wydajności o mocy agregatów 556 kW. Uroczystego uruchomienia przepompowni dokonali: Marek Nawara-Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys - vice-wojewoda Małopolski, Józef Krzyworzeka - Starosta Powiatu Krakowskiego, Zbigniew Kot - dyrektor MZMiUW i Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz wielu innych gości, a wśród nich szczególnie ciepło zastali powitani mieszkańcy gminy dla których te przepompownie mają. Więcej o przepompowniach na naszej stronie w notatce z dnia 12 maja 2008r. Wójt oprócz gorących podziękowań za wykonane przepompownie, zwrócił uwagę, że aby mogły one funkcjonować, ratować dobytek i uprawy muszą być drożne 19,7 km cieków wodnych których konserwacja i utrzymanie jest w gestii MZMiUW. Dyrektor MZMiUW taką deklarację złożył. Poczekajmy, a czas zweryfikuje te obietnice.
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007