Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (więcej)

Radni Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce - kadencja 2010-2014

Okręg nr 1 - Igołomia

JAN SKOCZ
 44 lata; rodzina: żona 5-cioro dzieci; wykształcenie: wyższe; zawód: rolnik; zainteresowania: sport, wędkarstwo
  Okręg nr 1 - Igołomia

Morańska-Kura Helena

 

 

Okręg nr 2 - Zofipole

Jeleń Aleksander
 
 

Okręg nr 3 - Tropiszów

Wilkosz Stanisław
 
 

Okręg nr 3 - Tropiszów

Minor Maciej
 

Okręg nr 4 - Odwiśle

Przewodniczący Rady Gminy

STEFAN NAWROT
48 lat; wykształcenie: wyższe; zawód: funkcjonariusz administracji państwowej, zainteresowania: wędkarstwo, metaloplastyka, literatura fantastyczno-naukowa.
 
 

Okręg nr 5 - Pobiednik Wielki

Sendor Wiesława  
 
  Okręgu nr 6 - Pobiednik Mały, Koźlica

Paluch Piotr
 

Okręg nr 7 - Wawrzeńczyce I

Chmiela Anna

Okręg nr 7 - Wawrzeńczyce I

EDWARD KASPRZYK
55 lat; rodzina: żona, trzech synów; wykształcenie: zawodowe, zawód: wiertacz (poszukiwania naftowe), rencista; zainteresowania: polityka, ochrona środowiska, sport; doświadczenie: sołtys Wawrzeńczyc I czwartą kadencję
 

Okręg nr 8 - Wawrzeńczyce II

Latała Anna

Okręg nr 9 – Złotniki

KRYSTYNA KWIATEK
46 lat; rodzina: mąż, syn, córka; wykształcenie średnie; zawód: rolnik; doświadczenie: działa w KGW w Złotnikach od 12 lat

Okręg nr 10 - Dobranowice

WACŁAW FLESIŃSKI

64 lata, rodzina: żonaty; wykształcenie: zawodowe, rencista; zainteresowania: prace społeczne
 

Okręg nr 11 - Rudno Górne

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Rybak Edyta
 


 
 

Okręg nr 12 - Stręgoborzyce, Wygnanów, Żydów

Zając Zbigniew

 

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
Stanisław Wilkosz Przewodniczący Komisji
Anna Chmiela Z-ca Przewodniczącego Komisji
Jan Skocz  
Wacław Flesiński  
Krystyna Kwiatek  
Anna Latała  
Komisja Budżetowa
 Jan Skocz Przewodniczący Komisji
Anna Latała  
Anna Chmiela  
Edyta Rybak  
Stanisław Wilkosz  
Komisja Oświaty
Anna Latała Przewodnicząca Komisji
Anna Chmiela  
Maciej Minor  
Jan Skocz  

Helena Morańska - Kura

 
Komisja Drogowa
Wacław Flesiński Przewodniczący Komisji
Stanisław Wilkosz  
Krystyna Kwiatek  
Zbigniew Zając  

Edyta Rybak

 
Komisja Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Krystyna Kwiatek Przewodniczący Komisji
Zbigniew Zając  
Edward Kasprzyk  
Aleksander Jeleń  
Piotr Paluch  
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Edward Kasprzyk Przewodnicząca  Komisji
Wacław Flesiński  
Zbigniew Zając  
Wiesława Sendor  

Helena
Morańska- Kura

 

Radni Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce - kadencja 2006-2010

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć