Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Rozpoczęty został remont mostu na potoku Ropotek w miejscowości Wawrzeńczyce. Inwestycja BARDZO pożądane z powodu dużego i intensywnego natężenia ruchu samochodów ciężarowych na tej drodze. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2009 roku. Wykonawcą po przetargu został Budownictwo Komunikacyjne, inż. Walenty Kuśnierz, Nowy Sącz. Wartość inwestycji 2 837 514,53 zł brutto.
Po przebudowie, nowy most będzie miał większą nośność oraz chodnik. W trakcie projektowania i wyłaniania wykonawcy tego nowego mostu, Wójt Gminy, Pan Józef Rysak zabiegał o to żeby w ramach przebudowy mostu wykonany został chodnik łączący most z chodnikiem poniżej (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową na Proszowice. Po wielokrotnych rozmowach z dyrektorem GDDKiA w Krakowie, Wydziałem Mostów w Krakowie oraz z zakładem utrzymania bieżącego drogi krajowej z Tarnowa. Po rozmowach oraz po spotkaniu w terenie, czyli na drodze krajowej w Wawrzeńczycach (okolice cmentarza i Ropotka) zostały ustalone szczegóły przebudowy mostu. W najbliższym tygodniu dojdzie do spotkania w terenie aby omówić szczegóły techniczne dotyczące połączenia brakującego odcinka chodnika. Wykonawcą brakującego odcinka chodnika o długości około 100 metrów będzie zakład utrzymania bieżącego drogi krajowej z Tarnowa.
Oprócz tego odcinka, planowana jest w tym roku budowa chodnika na odcinku Złotniki-ośrodek zdrowia w Wawrzeńczycach o długości 1 150 metrów. To zadanie na dzień dzisiejszy jest opóźnione z powodu braku środków finansowych w GDDKiA w Krakowie na realizację inwestycji. Gmina w roku ubiegłym przygotowała całą dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę. W czerwcu będzie ogłoszony (mimo nie otrzymanych środków z GDDKiA w Krakowie) przetarg na wykonawcę tegoż chodnika. Inwestycja powinna być zakończona do października 2009 r. Po wybudowaniu tych odcinków, można będzie przejść chodnikiem od Krakowa do budynku przedszkola w Wawrzeńczycach (oprócz miejsc między Pobiednikiem, a Zofipolem oraz między Igołomią, a Złotnikami-ale to z powodu braku zgody mieszkańców naszej Gminy). Obecnie są już na ukończeniu prace projektowe chodnika dla Wawrzeńczyc od budynku przedszkola do końca Wawrzeńczyc. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w marcu 2009 r. oczekujemy, że niebawem Gmina uzyska pozwolenie na budowę tego odcinka. Jednakże jego budowa uzależniona jest od tego czy będzie dofinansowanie do jego budowy z GDDKiA w Krakowie. Szacunkowy koszt wykonania tego odcinka to 1.000.000 zł. To duże pieniądze, a rozpoczęte są inwestycje: budowa sali gimnastycznej w Igołomi, modernizacja drogi gminnej w Dobranowicach (nakładka asfaltowa), remont dróg gminnych w Wawrzeńczyach (Stara Wieś i Hektary) oraz budowa wodociągów II etap. W tym roku planowane jest rozpoczęcie generalnego remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach, wykonanie boiska o nawierzchni bitumicznej przy Szkole w Wawrzeńczycach oraz ocieplenie Szkoły Podstawowej w Tropiszowie.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć