Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Rezolucja w sprawie K-79

W piątek 25 kwietnia 2008 r. w Nowym Brzesku spotkali się przedstawiciele policji, samorządowcy z powiatu Proszowice oraz gmin Koszyce, Nowe Brzesko i Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem spotkania była poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej K-79.

Na piątkowe spotkanie, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku przybyli wicestarosta proszowicki Grzegorz Pióro, komendant powiatowy Policji w Proszowicach Mariusz Marchut, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Proszowice Arkadiusz Fularski, wójtowie Józef Rysak z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Stanisław Rybak z Koszyc wraz z przewodniczącym RG Koszyce Tadeuszem Nawrotem i gospodarze spotkania wójt Jan Chojka z Nowego Brzeska wraz z przewodniczącym RG Nowe Brzesko Jackiem Zawartką. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

- Po modernizacji w 2005 roku drogi Kraków-Sandomierz na terenie ww. gmin panuje ogromne natężenie ruchu drogowego, które systematycznie wzrasta ze względu na prowadzoną budowę autostrady Kraków – Tarnów. Modernizacja ta, poprawiła jedynie stan nawierzchni, natomiast nie objęła budowy chodników i małej infrastruktury drogowej (zatok autobusowych, wyjazdów z posesji, peronów przystankowych). Powyższa sytuacja spowodowała zwiększenie zdarzeń drogowych, w tym śmiertelnych z udziałem naszych mieszkańców, w tym dzieci, przez pędzące samochody osobowe i TIR-y. Czynione od kilku lat starania, nie przynoszą wymiernych efektów ze względu na stanowisko GDDKiA odział w Krakowie. Panie Ministrze, prosimy o podjęcie działań, które spowodują budowę chodników w obszarach zabudowanych na ww. odcinku drogi K-79 oraz budowę zatok autobusowych i małej architektury drogowej zapewniającej także bezpieczeństwo pieszym użytkownikom drogi i dostępność do komunikacji publicznej. Frustracja mieszkańców naszych gmin jest tak wielka, że rozważają oni możliwość zablokowania drogi celem podkreślenia wagi problemu. - Ilu mieszkańców naszych gmin musi jeszcze zginąć by powyższe apele odniosły skutek! Prosimy o pilne podjęcie działań – czytamy w projekcie rezolucji przygotowanej przez samorządowców.
Pełny tekst przygotowanej rezolucji został przyjęty w postaci apelu do Ministra Infrastruktury i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na sesji, w poniedziałek 28 kwietnia w Koszycach, we wtorek 29 kwietnia w Igołomi-Wawrzeńczycach, a w środę 30 kwietnia w Nowym Brzesku.
Tekst rezolucji tutaj

 
     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć