Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub których rodzice nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny zastępcze, których w powiecie krakowskim jest 173, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony Starostwa Powiatowego w Krakowie - zaapelował starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

Te inicjatywę popiera także wicestarosta krakowski Andrzej Furmanik - Miłość, dom, rodzina, bezpieczeństwo to najważniejsze wartości dla każdego człowieka, lecz najbardziej potrzebują ich dzieci. Jednocześnie podstawowym i dającym największe zadowolenie obowiązkiem dorosłych winno być wychowanie dzieci zgodnie z tymi wartościami. Żaden Dom Dziecka nie zapewni w pełni potrzeb i oczekiwań naszych maluczkich. Stąd nasz apel do ludzi, którzy chcą stworzyć warunki do prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, aby zdecydowali się na trud stworzenia rodziny zastępczej - powiedział A. Furmanik.

Rodzina zastępcza jest jedną z form opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Jej celem jest umożliwienie dziecku wychowania poprzez stworzenie mu warunków podobnych do istniejących w prawidłowo
funkcjonującej rodzinie, a także otoczenie miłością i zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, czego wiele dzieci nie doznało we własnych domach. Pocieszającym jest to, że idea zastępowania tradycyjnych domów dziecka poprzez rodzinne formy opieki nad dziećmi jak dotąd znalazła zrozumienie i odzew wśród ludzi. Dużo piękna i dobra znajduje się w osobach przyjmujących do swoich rodzin dzieci osamotnione, których na terenie Powiatu Krakowskiego jest naprawdę niemało. Jedni opiekują się kimś z rodziny, inni dali ciepło i dom dzieciom sobie wcześniej nieznanym. Jednak wciąż jest wiele dzieci odrzuconych i osieroconych, które potrzebują ciepła rodzinnego i bezpiecznego domu. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie poszukuje ludzi dobrego serca, którzy ofiarują dzieciom bezinteresowną miłość i dadzą gwarancję zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

Kandydaci na rodziców zastępczych powinni być osobami wrażliwymi na krzywdę ludzką, prawymi, opiekuńczymi i odpowiedzialnymi, posiadać m.in. odpowiednie warunki lokalowe, stałe źródło dochodów i dać rękojmię solidnego wywiązywania się z nałożonych zadań.

* * *
Rodzina zastępcza ma za zadanie objąć całkowitą, okresową opieką dzieci opuszczone lub całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód prawnych bądź też wieku nie mogą być adoptowane.

Decydując się na zostanie rodziną zastępczą warto wiedzieć, że wyróżniamy następujące typy rodzin zastępczych: spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem (wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego).

W zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzinach zastępczych może przebywać od trzech do sześciu dzieci, zaś w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem specjalistycznych rodzinach zastępczych najwyżej troje dzieci niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie.
Są też zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Jest to forma opieki o charakterze interwencyjnym, w której dom może znaleźć nie więcej niż troje dzieci, na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy. Obecnie na terenie powiatu krakowskiego funkcjonują 173 rodziny zastępcze, w tym:.
spokrewnione: 133 oraz niespokrewnione: 27, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego: 8, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze: 4, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze: 1

Rodziny zastępcze pełnią funkcje opiekuńczo-wychowawcze w miejscu swojego zamieszkania. Otrzymują comiesięczna pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących pod ich opieką (40%, 60 %, 80 % kwoty 1.647,00 złotych ), która w przypadku posiadania przez dziecko dochodu ulega pomniejszeniu o połowę jego wysokości.

Ponadto niespokrewnione rodziny zastępcze, oprócz pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, otrzymują dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

Zawodowe rodziny zastępcze za pełnienie funkcji opiekuńczo wychowawczych nad dziećmi otrzymują wynagrodzenie., którego wysokość zależna jest od typu rodzin. Wysokość wynagrodzenia waha się od 100 % do 140% kwoty 1.647,00 złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oferuje również pomoc i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne specjalistów zatrudnionych w naszym Centrum. Bezsprzecznie, aby całokształt potrzeb rozwojowych dziecka mógł być zaspokojony, konieczna jest prawidłowa struktura rodziny i właściwa atmosfera w niej panująca. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, w swoich działaniach dąży do tego aby, wzmacniać rodzinę w jej naturalnym środowisku m.in. poprzez udzielanie wsparcia i pomocy. Choć jest to niezwykle trudne i nierzadko pracochłonne, każdy nawet najmniejszy sukces daje poczucie satysfakcji z reintegracji rodziny.
>Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centym Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20 lub pod numerem tel. 0-12 634 42 66 wew. 570,574 w godz. pon.- 9.00-17.00, wt-pt- 7.30-15.30.

rzecznik prasowy powiatu krakowskiego
Łukasz Salwarowski
www.powiat.krakow.pl
502 46 98 67

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć