Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Przebudowa mostu na potoku Rudnik w Wawrzeńczycach

Już ponad pół roku trwa przebudowa mostu na potoku Rudnik. Do sierpnia powinien być gotowy nowy most o długości 28 mb i szerokości 12 metrów. Przebudowana zostanie także droga krajowa po obu stronach mostu na odcinku 280 m. Na moście po obu stronach pojawi się chodnik o szerokości 2mbj. We wrześniu 2009 r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce zawarła porozumienie z GDDKiA, według którego GDDKiA wykona chodnik od mostu do posesji Pana Mączki gdy Gmina pozyska pozwolenie na budowę do końca czerwca 2010 r. Nasza część zobowiązania została spełniona, ponieważ uzyskaliśmy pozwolenie na budowę przedmiotowego chodnika już w kwietniu 2010 roku.
Dzięki temu nie powtórzy się sytuacja która miała miejsce w Wawrzeńczycach na potoku Ropotek, gdzie brakowało przez kilka lat małego odcinka chodnika i piesi musieli iść wąskim poboczem i wysokiej skarpie.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć