Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
1 sierpnia 2007 rok
W tym dniu została uruchomiona dla środowiska sala gimnastyczna Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Grupa młodzieży z Wawrzeńczyc, Krakowa, Żydowa i Rudna Górnego rozegrała pierwszy mecz siatkówki. Standardowe wymiary i wyposażenie sali, kolorystyka oraz właściwa obsługa obiektu sprzyja rozbudzaniu pozytywnych emocji osób korzystających z sali gimnastycznej i zachęca do czynnego wypoczynku.
Serdecznie zapraszamy!

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ W CELACH REKREACYJNO – SPORTOWYCH
1. Sala gimnastyczna czynna jest od poniedziałku do niedzieli włącznie
w godz. 18.00 - 22.00.
2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce mogą korzystać z sali gimnastycznej nieodpłatnie.
3. Płatność dla grupy osób korzystającej z sali gimnastycznej wynosi 20 zł za godzinę.
4. Osoba reprezentująca grupę pozostawia dokument tożsamości na portierni i uzupełnia kartę wstępu. Dokonuje wpłaty należności, za którą otrzymuje potwierdzenie wpłaty na konto Społecznego Komitetu Pomocy Szkole. Jest personalnie odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej przez grupę.
5. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
6. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na salę gimnastyczną.
7. W zakresie spraw nie unormowanych regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach.

Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach

Przygotowania do budowy Sali gimnastycznej w Wawrzeńczycach rozpoczęły się w styczniu 2003 r., kiedy to na terenie szkoły miało miejsce spotkanie ówczesnych władz gminy i radnych, sołtysów wsi Wawrzeńczyce, Złotniki, Stręgoborzyce, Żydów, Wygnanów, Rudno Górne i Dobranowice, społeczności lokalnej oraz nauczycieli ze szkoły w Wawrzeńczycach. Spotkanie zorganizowali dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
mgr inż. Henryk Jończyk oraz kierownik Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach mgr Beata Sonik-Marchewka. Na spotkaniu przedstawiciele społecznego komitetu rozbudowy szkoły (obecnego skrzydła gimnazjalnego) przedstawili projekt wówczas przyjęty do realizacji. Przewidywał on także budowę drugiego podobnej wielkości skrzydła po stronie północnej, a które zawierać miało salę gimnastyczną. Po bliższej analizie, głównie z powodów ochrony przeciwpożarowej (droga p-poż), stwierdzono, iż sala gimnastyczna musi być budowana jako przedłużenie obecnego budynku. Samorząd Gminy obiecał rozpoczęcia działań w tym kierunku. Na drugim spotkaniu powołany został do życia Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Wawrzeńczycach.
W dniu 14 kwietnia 2003 roku po burzliwej sesji, na której wnoszono argumenty za salą o rozmiarach minimalnych (12x24 metry), a salą o rozmiarach 18x36 metrów, przyjęto rozwiązanie pośrednie, czyli wymiary 15x30 metrów. Chyba najbardziej na wyobraźnię oddziaływującym argumentem okazały się słowa dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, który wyliczał: „w szkole jest 15 oddziałów, przy 4 godzinach wychowania fizycznego tygodniowo, trzeba zorganizować 60 godzin wf tygodniowo. Przeliczając to na 5 dni, to dziennie będzie się odbywać 12 godzin zajęć wf, czyli równocześnie muszą odbywać się zajęcia dla dwóch oddziałów. Przy rozmiarach większej Sali gimnastycznej można ją dzielić na pół specjalną kotarą i w ten sposób przeprowadzać zajęcia wf dla wszystkich uczniów. Co ma szczególne znaczenie w sezonie jesienno-zimowym!”
Uchwałą nr VI/63/2003 Rada Gminy podjęła decyzję o projektowaniu sali gimnastycznej w Igołomi oraz w Wawrzeńczycach.
W czerwcu 2003 roku rozpoczęły się prace projektowe. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla obu sal gimnastycznych wraz z uzyskaną decyzją na budowę wygrało biuro projektowe z Nowego Brzeska, które prowadził Pan Wiesław Lewandowski. Prace nad projektami zostały zakończone we wrześniu 2003 roku. W pierwszych dniach listopada Gmina uzyskała decyzję na budowę sal gimnastycznych w Igołomi i Wawrzeńczycach. W międzyczasie, w sierpniu druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wawrzeńczyc, Stręgoborzyc, Złotnik i Żydowa przy pomocy ciężkiego sprzętu Pana Leszka Bętkowskiego wyburzyli „przybudówkę”. Niestety w dniu 18 listopada 2003 roku w tragicznym wypadku na drodze krajowej 79 w miejscowości Wawrzeńczyce zginął projektant Pan Wiesław Lewandowski.
W dniach między 10 XI 2003, a 20 XII 2003 Firma BYCZBUD (Aleksandra Byczka) wykonała fundamenty pod salę gimnastyczną w Igołomi i Wawrzeńczycach. Koszt wykonania fundamentów to 316.000,00 zł.
Pierwszy wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej złożono w lutym 2004r. Przyznana kwota dofinansowania uznana została przez ówczesną Radę Gminy za niewystarczającą i do realizacji inwestycji nie przystąpiono. W 2005r. Marszałek Województwa Małopolskiego jeszcze raz przyznał dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 440.000,00 zł. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2005-2007. Całkowita wartość środków inwestycyjnych związanych z realizacją budowy sali gimnastycznej wynosiła 2.047.200,00 zł.(razem z fundamentami).
Nakłady inwestycyjne sfinansowane zostały z następujących źródeł:
- środki własne w wysokości 1.607.200,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 440.000,00 zł.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „STALBET” Sp. Jawna Józef Ralski, Józef Sady, Kraków ul. Mrozowa 5. Plac budowy został przekazany wykonawcy 13 października 2005r. protokołem zdawczo – odbiorczym. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 15 x 30 powstała zgodnie z projektem budowlanym, o pow. areny 450m, pow. zabudowy 834m, pow. całkowitej 1152 m, pow. użytkowej 1047m, kubaturą 6175m, widownią na 100 miejsc. Aby sala gimnastyczna mogła być oddana do użytkowania przez młodzież i mieszkańców profesjonalne wyposażenie sali gimnastycznej o wartości 50.000,00 zł zakupiło Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Wawrzeńczycach. Wójt Gminy zakupił tablicę wyników, nagłośnienie na sali oraz ławki na trybunach i zabudowę kaloryferów za kwotę 30.000,00 zł.
Sala gimnastyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, a także dla wszystkich chętnych. Obiekt jest wyposażony w pełne zaplecze socjalne i sanitarne, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy i sanitariaty. Obiekt przystosowany jest do organizacji zawodów sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym i powiatowym. Odbiór końcowy obiektu sali gimnastycznej rozpoczął się 26.04.2007r. Jednak ze względu na usterki uniemożliwiające oddanie obiektu do użytkowania zakończony został po ich usunięciu w dniu 06.06.2007r. Po przesłaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (między innymi protokołu z kontroli Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp.) w dniu 20 lipca 2007 roku na sali gimnastycznej pojawili się przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy wydali decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć