Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.

Z końcem maja ruszyła budowa sali gimnastycznej z widownią i zapleczem przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi. Zgodnie z projektem budowlanym obiekt posiada następujące parametry: pow. zabudowy 985 m2, pow. całkowita 1438 m2, pow. użytkowa 1013 m2, kubatura 7134 m3. Plac budowy został przekazany wykonawcy protokołem zdawczo – odbiorczym 19 maja 2008r. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma SAMSON Spółka z o.o, 33-100 Tarnów, ul. Spokojna 22. Budowa sali gimnastycznej potrwa do maja 2010r. Inwestycja w wersji kosztorysowej będzie kosztowała 3.266.352 zł. Na realizację przedmiotowego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego w latach 2008-2010”.
Sala gimnastyczna o wymiarach 15m x 30m posiadać będzie widownię (trybuny) na 150 miejsc, dwie sale dydaktyczne, zaplecze z szatniami, sanitariatami, natryskami, pokojem nauczyciela W-F, pomieszczeniami na sprzęt sportowy i gimnastyczny oraz przystosowana będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy, pochylnie, sanitariaty.
Sala będzie drugim tego typu obiektem na terenie gminy – w lipcu 2007r. oddano do użytkowania salę gimnastyczną przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Nowa sala gimnastyczna pomoże rozwiązać problemy związane z brakiem dostępu nie tylko uczniów, ale także innych mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej. Ponadto obiekt umożliwi organizację zawodów sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, powiatowym. Sala gimnastyczna stworzy odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do rozwijania pasji sportowych młodzieży szkolnej zarówno na szczeblu podstawowym jak i gimnazjalnym oraz osób dorosłych.

     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna
    Wawrzeńczyce
     
Igołomia

Galeria zdjęć