Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Koło Łowieckie "Sarenka" w Wawrzeńczycach

Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach powstało oficjalnie z jego rejestracją 15 października 1950r.

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich:
- Wawrzeńczyce o pow. 4950 ha
- Jawornik (koło Myślenic) o pow. 2385 ha

Zarząd Koła:
Przewodniczący: Edward Szot, łowczy: Witold Latała, skarbnik: Mirosław Rachtan, sekretarz: Jerzy Pacocha, członek zarządu:Kazimierz Migdał.

Od 2000r. myśliwi mają własną siedzibę Uroczysko "Trzciniak" w Wawrzeńczycach (nazwa pochodzi od występującego tu rzadko spotykanego ptaka o nazwie trzciniak) i w tym samym roku świętowali 50-lecie powstania koła.
Koło posiada własny sztandar a wszyscy członkowie koła posiadają mundury galowe. W 2002 r. (w dzień św. Huberta) przy Uroczysku "Trzciniak" odsłonięto kapliczkę z wizerunkiem patrona myśliwych św. Huberta, którą 18 sierpnia podczas mszy na Krakowskich Błoniach poświęcił papież Jan Paweł II.

Jedynym żyjącym założycielem koła jest Pan Witold Latała z Wawrzeńczyc. Przez wiele lat prężnie działał na rzecz rozwoju koła, ochrony zwierzyny i zwalczaniu kłusownictwa. Od 1991r. jest łowczym koła. Zawsze aktywny w działaniu dla koła jak również przyczynia się do dobrej atmosfery w relacjach z ludnością wiejską, władzami samorządowymi i młodzieżą szkolną. Jeden z głównych inicjatorów i budowniczych siedziby koło Uroczyska "Trzciniak".
Uhonorowany za zasługi dla łowiectwa medalami: brązowym, srebrnym i złotym. Posiada również najwyższe odznaczenie łowieckie tzw.”Złom”
Koło od wielu lat ściśle współpracuje z władzami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie ochrony środowiska, hodowli zwierzyny łownej oraz ptactwa. Zwalczanie przypadków kłusownictwa oraz wałęsających się zdziczałych psów, które stanowią zagrożenie dla zwierzyny oraz dla mieszkańców.
Zwierzyna dzika z powodu zmian cywilizacyjnych w społeczeństwie nie jest w stanie przetrwać bez pomocy ze strony człowieka. W praktyce tą pomoc w sposób planowany, systematyczny i fachowy świadczą członkowie kół łowieckich. Koło Łowieckie „Sarenka” zajmuje w tej tematyce oraz w rankingu kół bardzo wysoką pozycję.
Przykładowo: przez ostatnie 5 lat zakupiono i wpuszczono do łowiska 500 sztuk kuropatw oraz 1150 sztuk bażantów zakupionych i z własnej hodowli.
Lesław Chmiela


W prowadzonej kronice koła zapisana została jego historia, gdzie możemy przeczytać:

Sezon 1959-1960 - w związku z dużą liczebnością krukowatych (gawron, siwa wrona, sroka) czyniących spustoszenie w ptactwie łownym i w dobrej zwierzynie łownej, koło prowadzi intensywny odstrzał tych szkodników oraz zwalcza je za pomocą wykładania zatrutych jaj.
Sezon 1970 -1971 - w miesiącu lipcu 1970 roku w wyniku powodzi zostały przerwane wały przeciwpowodziowe na Wiśle. Spowodowało to wielkie straty z zwierzynie łownej na terenie "błoń".
Sezon 1972-1973 - w miesiącu lipcu 1972 roku w wyniku powodzi zostały przerwane wały przeciwpowodziowe na Wiśle. Spowodowało to wielkie straty w zwierzynie łownej na terenie "błoń".
Sezon 1976-1977 - koło notuje bardzo dobry stan bażanta, szczególnie na terenie "błoń" gdzie na zbiorowym polowaniu ponad 100 sztuk kogutów.
Sezon 1981 1982 - koło rozpoczyna sprzedaż odstrzałów na sarny-kozły dla myśliwych dewizowych w obwodzie nr 57 (Jawornik). Uzyskane środki przeznacza na poprawę bytowania zwierzyny w tym obwodzie, budowę paśników, podsypów oraz ambon.

Wspólna fotografia w dniu 50 -lecia. Poczet Sztandarowy

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć