Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

DZIEŃ SENIORA W STRĘGOBORZYCACH

26 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach odbył się uroczysty Dzień Seniora. Punktualnie o 11.00 pojawili się zaproszeni goście, których witała pani prezes stowarzyszenia i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w krakowskich strojach. Wśród znamienitych gości byli: ksiądz infułat Jerzy Bryła, ksiądz prałat Feliks Formas, ksiądz wikary Grzegorz Zastawny, wójt gminy Igołomia -Wawrzeńczyce Józef Rysak, Dyrektor Filii Banku w Wawrzeńczycach Władysław Kusiński z małżonką i oczywiście seniorzy Stręgoborzyc. W swoim przemówieniu prezes stowarzyszenia Wioletta Klęk i sołtys Stręgoborzyc, Zbigniew Zając, złożyli seniorom życzenia i zachęcali do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi oraz współdziałania w stowarzyszeniu. Uroczystość uświetniły występy przedszkolaków z Wawrzeńczyc, które przybliżyły tradycje i legendy krakowskie. Występ przedszkolaków bardzo się podobał i zainspirował gości do wspomnień z lat szkolnych. W tej miłej atmosferze z zainteresowaniem zostały przyjęte życzenia Pana Wójta i Księdza infułata, którzy nawiązując do historii ukazali rolę najstarszych w rodzinie. Uroczystość wszystkim bardzo się podobała, a zarząd stowarzyszenia gwarantował, że wpisał Dzień Seniora do kalendarza swoich cyklicznych imprez.

 


 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć