Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
We wtorek 24 listopada 2009 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się radni na XXXV sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Jak zwykle sesja liczyła kilkanaście tematów, którymi musieli się zająć. Z ważniejszych spraw, radni zostali zapoznani z sytuacją dotyczącą wymiaru podatków od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego
i leśnego. W 2010 roku podatek rolny będzie niższy o ponad 20%, podatek od nieruchomości nie ulegnie zmianie, a podatek od środków transportowych będzie wyższy o 8 %. Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała o przystąpieniu Gminy do organizacji turystycznej "Szlak Jagielloński". Związki Wawrzeńczyc z Jagiellonami są znane naszej społeczności, a szczególnie młodzieży z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski. Zadaniem tej organizacji jest promocja miejscowości leżących na międzynarodowym Szlaku Jagiellońskim, organizowanie imprez rekreacyjno-turystycznych oraz nawiązywanie współpracy między regionami. Więcej informacji na www.szlakjagiellonski.pl 
Inny ważny problem dla naszych mieszkańców, którym zajęła się Rada Gminy to określenie ceny wody na 2010 rok. Mimo, że nikt nie lubi podwyżek, a członkowie Rady także nie lubią podnosić opłat mieszkańcom, zmusiła ich do tego sytuacja, jaka nastąpi od 1 stycznia 2010 roku. Mianowicie, od 1 stycznia 2010 roku MPWiK podnosi cenę 1kubika wody dostarczanego gminie o 33 grosze. W związku z powyższym cena wody dla mieszkańców wzrasta także o 33 grosze
i wynosić będzie 2,73 zł za 1m3
Opłata abonamentowa nie ulega zmianie i wynosi 2,50 zł za 1 miesiąc.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007