Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
Sesja budżetowa
29 grudnia 2009 roku po raz drugi z rzędu Rada Gminy Igołomia uchwaliła jeszcze w starym roku budżet na kolejny rok. Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy nie był zbyt przeciążona bo zawierał trzy ważne punkty (oprócz obligatoryjnych punktów każdej sesji: zatwierdzenie protokoły, interpelacje, wolne wnioski, itp) ale BARDZO ważny merytorycznie, ponieważ miał zdecydował o najważniejszych działaniach podejmowanych przez Gminę w 2010 roku. Wójt Gminy przedłożył w odpowiednim terminie projekt budżetu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ta ostatnia zaopiniowała projekt budżetu POZYTYWNIE. Rada Gminy natomiast przedstawiła kilka poprawek do projektu . Były to raczej kosmetyczne zmiany ale także ważne, ponieważ spowodowały zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy w 2010 roku a co za tym idzie, daje możliwość rozpoczęcia kolejnych inwestycji w przypadku pozyskania środków unijnych lub krajowych. W przyszłym roku najważniejszymi inwestycjami będą: budowa wodociągów w miejscowościach: Igołomia, Zofipole, Odwiśle, Koźlica (wartość zadania 5.400.000 zł), remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury
i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach (wartość zadania 1.000.000 zł), budowa 2 km chodników w Wawrzeńczycach Kolonii ale pod warunkiem dofinansowania przez GDDKiA (planowana wartość zadania 1.000.000 zł), dokończenie budowy sali gimnastycznej w Igołomi (planowany termin oddania inwestycji do użytkowania, II-gi kwartał 2010 rok) oraz wiele drobnych ale także ważnych dla naszych mieszkańców. Dodajmy, że budżet 2010 roku jest największym budżetem w historii Gminy bo wydatki przekraczają 22 mln złotych.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007