Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ukonstytuowała się we wtorek 30 listopada 2010r. Radni którzy wygrali w swoich okręgach wyborczych złożyli ślubowanie  oraz odebrali akty powołania na radnego od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Grażyny Kaczor.
W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Pan Stefan Nawrot z Odwiśla (przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji), a na wiceprzewodniczącego Pani Edyta Rybak z Rudna Górnego. Przypominamy, że do Rady Gminy weszło 8 kandydatów z Komitetu Wyborczego Porozumienie Podkrakowskie (Od Pana J. Rysaka), 4 radnych z Komitetu wyborczego Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa, 1 radny z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 1 radny z Komitetu Wyborczego Wyborców Prawda oraz jeden radny z Komitetu Wyborczego Wyborców Ogrodnik.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć