Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Dnia 29.06.2010 w budynku szkoły w Igołomi odbyło się XLII posiedzenie Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem obrad były sprawy bardzo istotne dla mieszkańców gminy m.in. ocena funkcjonowania służby zdrowia, informacja Wójta Gminy o sytuacji powodziowej jaka miała miejsce w miesiącu czerwcu na terenie gminy.
W temacie funkcjonowania służby zdrowia głos zabrała pani Hanna Jastrząb Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach oraz pani Barbara Szałkowicz-Dziób Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi. Zarówno pani dr Jastrząb jak również pani dr Szałkowicz-Dziób omawiając realizację zadań przez ośrodki zdrowia zwracały uwagę na bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy jak również z Radą Gminy, panie doktor dziękowały za współpracę i pomoc finansową ze strony władz samorządowych. Pani dr Jastrząb stwierdziła, iż realizowany przez Gminę przy współpracy pracowników ośrodka zdrowia program „szczepienia ochronne przeciwko Meningokokom z grupy C wśród uczniów klas gimnazjalnych”, cyt.„w obecnej dobie powodzi był strzałem w dziesiątkę”.
W temacie oceny pracy obydwu ośrodków zdrowia głos zabrał pan dr Tadeusz Augustyn Zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Proszowice informując, iż dzięki bardzo dobremu kierownictwu oba ośrodki zdrowia dobrze funkcjonują biorąc pod uwagę opinie pacjentów ale też finanse - ośrodki nie wykazują zadłużenia. Pan dr Augustyn poinformował o pracach realizowanych przy budowie nowego skrzydła operacyjnego przy budynku Szpitala w Proszowicach. Prace przebiegają bardzo sprawnie i w miesiącu październiku 2010 r planowane jest oddanie do użytkowania nowego skrzydła operacyjnego. Sprzęt zakupiony do nowego bloku operacyjnego przy udziale środków unijnych jest najnowocześniejszy i najlepszej jakości.
Pan Józef Rysak podkreślił, że współpraca z ośrodkami jest bardzo dobra zwrócił jednak uwagę, że SPZOZ Proszowice powinien w większym stopniu wyjść naprzeciw pacjentom. W Wawrzeńczycach budynek ośrodka zdrowia został generalnie wyremontowany w 2007 roku jednak do chwili obecnej nie podjęto starań, aby puste pomieszczenia w budynku ośrodka wynająć pod działalność prywatnych praktyk lekarskich. Pan Wójt ponadto zwrócił uwagę na to, iż jeden lekarz internista, a także lekarz pediatra przyjmujący 1 dzień w tygodniu nie spełnia w żaden sposób oczekiwań pacjentów OZ w Wawrzeńczycach, że już w 2007 r. padały obietnice o zatrudnieniu dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pan dr Augustyn ze swej strony zapewnił, iż w najbliższym czasie w ośrodku zdrowia w Wawrzeńczycach zostanie zatrudniony dodatkowy lekarz gastrolog, planowane jest również rozszerzenie usług lekarz pediatry, natomiast w ośrodku zdrowia w Igołomi planuje się otworzenie prywatnej praktyki ginekologicznej.
Kulminacyjnym punktem obrad był przyjazd po raz kolejny pana Wojciecha Kozaka Członka Zarządu Województwa Małopolskiego. W nowo oddanym budynku sali gimnastycznej przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi pan Wojciech Kozak, pan Józef Rysak Wójt Gminy oraz pan Adam Grudzień Skarbnik Gminy dokonali uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą”. Delegacja dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w imieniu naszych najmłodszych mieszkańców gminy złożyła na ręce pana Wojciech Kozaka kwiaty i podziękowania za przychylność i pomoc.
Pani Krystyna Kwiatek w imieniu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach podziękowała panu Wojciechowi Kozakowi za wsparcie dotyczące przyznania środków na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Złotnikach w ramach programu „Małopolskie remizy”
W temacie informacji o sytuacji powodziowej na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jaka miała miejsce w miesiącu czerwcu Pan Józef Rysak poinformował, że straty zarówno w uprawach rolnych, jak i w infrastrukturze drogowej są bardzo duże. Podtopieniu uległo wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rolnicy złożyli 508 wniosków na straty w uprawach rolnych tj. na powierzchni 965 ha, złożono 99 wniosków w związku ze szkodami powstałymi w budynkach mieszkalnych. Szkody na drogach gminnych Komisja Wojewódzka oszacowała na kwotę 2.683.000zł oraz szkody powstałe w szkole w Igołomi na kwotę 58.000zł.

Podsumowując temat powodzi na terenie gminy Rada Gminy przyjęła wnioski Komisji do spraw opracowania wniosków i analiz z akcji przeciwpowodziowej.
Rada Gminy podjęła na XLII sesji wiele uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy, a wśród nich: uchwalony został plan odnowy miejscowości Rudno Górne niezbędny do aplikowania o środki unijne, następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szczucin na kwotę 15.000zł. Kwota ta jest po części sumą wpłat jakich dokonali mieszkańcy gminy. Gmina Szczucin podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu jakie miały miejsce w miesiącu maju i czerwcu została dwukrotnie zalana.
Na tym zakończono XLII sesję Rady Gminy.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć