Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Sesja budżetowa
Święta, święta i po świętach...
Nasi radni nie próżnują. Jeszcze przed świętami komisje merytoryczne: Komisja Oświaty, Komisja Kultury i Sportu, Komisja Drogowa oraz Komisja Rolnictwa przeanalizowały projekt budżetu na rok 2009, a następnie swoje wnioski przekazały do Komisji Budżetowej Rady Gminy. Komisja Budżetowa przeanalizowała cały projekt budżetu oraz uwzględniła wnioski komisji merytorycznych.
Na dzisiejszej sesji budżetowej cała Rada Gminy przeanalizowała dział po dziale cały budżet, czyli dochody i wydatki. Następnie przychody i rozchody. Głosowane były wnioski radnych, komisji budżetowej oraz autopoprawki wójta. Dyskusja była, jak to określił Pan Stefan Nawrot, bardzo merytoryczna, konkretna i spokojna. W konsekwencji, po trzech godzinach dyskusji (bez przerwy) radni JEDNOGŁOŚNIE przyjęli budżet na 2009 rok. Analizując 5 lat poprzednich, jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, żeby radni jednogłośnie przyjęli budżet.
Po zakończonej sesji, przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Nawrot podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz Wójtowi za cały rok bardzo dobrej współpracy. Cieszył się, że w tej kadencji NIE MA PODZIAŁU na MY i WY!!!!!!!!!!!!!, że praca radnych to troska "gospodarza" o całą Gminę.
Ps.
Analiza statystyczna pokazuje, że prawie zawsze (w ostatnich 5-iu latach) głosowało 13 radnych. Jednak tylko dziś WSZYSCY poparli budżet, a wcześniej zawsze chociaż jeden głos był co najmniej wstrzymujący.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć