Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

28 grudnia w Centrum Kultury i Promocji miała miejsce ostatnia sesja radnych Gminy w tym 2010 roku, a trzecia z kolei to już sesja Rady Gminy VI kadencji. Sesja ta choć robocza, na której przyjęte zostały Gminne Programy takie jak: Gminny Program Przeciwdziałania alkoholizmowi na 2011 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Współpracy z Organizacjami i Instytucjami Pracującymi Na Zasadach Określonych w Ustawie Pożytku Publicznego i Wolontariacie a działających na terenie naszej gminy.
Radni szczegółowo zapoznali się z problematyką, którą zajmuje się Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz z formami pracy tej Komisji. Pracę jej przybliżyła Pani Katarzyna Dziwiszewska-Pełnomocnik Wójta ds Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie gminy. Koło godziny 12.00 rozpoczęła się świąteczna część sesji, na którą przybyli szacowni jubilaci: Maria i Witold Latała oraz Barbara i Witold Zapała, obie pary z Wawrzeńczyc. Powodem tego miłego akcentu świątecznej sesji Rady Gminy były medale nadane tym parom przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za 50 lat pożycia małżeńskiego. Jubilaci oprócz medali otrzymali od Wójta Gminy dyplom uznania oraz prezenty, które wręczył Pan Józef Rysak w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy, Stefana Nawrota oraz Wiceprzewodniczącej Rady Gminy, Edyty Rybak. Potem były świąteczne życzenia i przełamanie się opłatkiem radnych i sołtysów naszej gminy.

Uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

W dniu 28 grudnia 2010 r. w Naszej Gminie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – 50 lat Małżeństwa przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.
Na zaproszenie Wójta Gminy - Pana Józefa Rysaka na uroczystość przybyli:

- Państwo Maria i Witold Latałowie z Wawrzeńczyc
- Państwo Barbara i Witold Zapałowie z Wawrzeńczyc

Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach na posiedzeniu uroczystej Sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Szanowni Jubilaci zostali powitani przez Panią Grażynę Kaczor- Kierownika Urzędu Staniu Cywilnego, która korzystając z okazji przekazała Jubilatom najlepsze życzenia, a następnie głos oddała Panu Józefowi Rysak –Wójtowi Gminy, który przekazał Jubilatom słowa uznania oraz najlepsze życzenia po czym przystąpił do uroczystego wręczenia Medali.
Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy- Pana Józefa Rysaka oraz od Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Stefana Nawrota okolicznościowe Dyplomy, a także piękne kosze kwiatów i prezenty w postaci ciepłych kocy. Najlepsze życzenia przekazał Jubilatom Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy. Miłym i zarazem wzruszającym akcentem uroczystości było zaproszenie Szanownych Jubilatów przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy do wspólnego łamania się opłatkiem. Zwieńczeniem całej uroczystości był toast lampką szampana wzniesiony przez Wójta Gminy za zdrowie Szanownych Jubilatów oraz za pomyślność w Nowym Roku 2011, po czym Pan Wójt zaprosił gości do wspólnego biesiadowania przy suto zastawionym świątecznym stole. Uroczystość upłynęła w miłej świątecznej atmosferze.
Grażyna Kaczor

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć