Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Jubileusz 25-lecia wyniesienia na ołtarze świętego Brata Alberta w Igołomi

Pałac w Igołomi już na stałe wpisał się w życie Szkoły w Igołomi, uczniowie mieli już niejednokrotnie okazję bywać w tym pięknym miejscu, najczęściej bywa tam chór CARMEN, który miał okazję występować i uświetniać różne organizowane tu spotkania (jak np. IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego), w parku koło Pałacu organizowany był również plener malarski.

Przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności z dr Krzysztofem Tunią na czele zaproponowali Gimnazjum w Igołomi współpracę, której punktem kulminacyjnym miało być właśnie przygotowanie obchodów 25-lecia wyniesienia Adama Chmielowskiego czyli św. Brata Alberta na ołtarze. Do pomocy i przygotowań włączyli się również przedstawiciele władzy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce- wójt gminy, p. Józef Rysak, z-ca wójta gminy p. Henryk Jończyk oraz liczni sponsorzy.
Skromna osoba św. Brata Alberta na stałe wpisała się w koloryt podkrakowskiej ziemi- Igołomi. Tu narodził się nasz święty, który całym swym życiem udowadniał tezę, jak ważne jest poświęcenie dla innych, zatrzymanie się i pochylenie nad losem drugiego człowieka. I przyszedł moment, kiedy to duchowni, pracownicy naukowi, uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy ziemi igołomskiej i nie tylko w hołdzie naszemu świętemu Bratu Albertowi postanowili w codziennej krzątaninie znaleźć czas na przyjrzenie się właśnie jemu- tej skromnej i wielkiej postaci.
Uroczystość 5 grudnia 2007 ku czci świętego Brata Alberta rozpoczęła się sesją naukową w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Zaproszeni goście przedstawili referaty, dotyczące przede wszystkim życia i działalności naszego patrona. Prelegenci przybliżyli również sylwetkę Karola Wojtyły oraz Rafała Kalinowskiego.

Honorowy patronat nad wyżej wspomnianą sesją naukową objęli m.in. kardynał Stanisław Dziwisz, kardynał Franicszek Macharski, kardynał Stanisław Nagy oraz prezydent miasta Krakowa- p. Jacek Majchrowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego- Karol Musioł, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej – Jan Maciej Dyduch.

obraz ECCE HOMO
odznaczenie Brata Alberta
w muzeum Brata Alberta w Igołomi
w oczekiwaniu na koncert
 


Specjalnie na tę uroczystość został wypożyczony, przewieziony do Igołomi i wystawiony obraz ECCE HOMO, dzieło Adama Chmielowskiego które nigdy nie zostało ukończone, a jest symbolem wewnętrznych zmagań Brata Alberta, jego dojrzewania do decyzji, by życie swe całkowicie powierzyc Bogu i ludziom. Uczniowie Gimnazjum z Wawrzeńczyc i Igołomi wraz z nauczycielami jako pierwsi w tym dniu obejrzeli to unikatowe i bliskie sercu naszego patrona dzieło sztuki. Młodzież jak i przybyli w tym dniu do Muzeum im. Świętego Brata Alberta goście mogli podziwiać również księgę metrykalną z wpisem dotyczącym chrztu naszego świętego w Igołomi oraz nadane mu pośmiertnie odznaczenie przez prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.

Sesji naukowej i wystawie obrazu towarzyszył koncert w Pałacu w Igołomi z prawykonaniem utworu muzycznego „Tchnienie miłości”, skomponowanego do tekstów zaczerpniętych z dzieł poetyckich i literackich Karola Wojtyły. Utwór ten został wykonany przez solistów z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz przez chór CARMEN, którego trzon stanowiły aktualne uczennice oraz absolwentki Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Igołomi.

W związku z powyższym organizatorzy sesji czyli Polska Akademia Nauk – Pracownia Archeologiczna IAE w Igołomi oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wraz z Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi zaprosili absolwentki chóru oraz aktualne chórzystki do wzięcia udziału w prawykonaniu wyżej wspomnianego utworu.

Przygotowania do kulminacji uroczystości czyli do dnia 5 grudnia trwały od czerwca 2007r. Kwalifikacje kandydatek -chórzystek odbyły się 27 VI 2007 r. w Pałacu w Igołomi. Nasze uczennice zostały przesłuchane przez zawodowych muzyków, tak aby dobrać odpowiedni pod względem barwy i skali głosu skład wykonawczy. W skład komisji weszły; pani Magdalena Barylak, pani Elżbieta Baklarz oraz pani Joanna Ruchwa. Na spotkanie przyszło wtedy 40 osób, niestety nie wszystkie zaproszone dziewczęta skorzystały z możliwości wzięcia udziału w tym projekcie.

W trakcie ww. zajęć wyłoniono 20 aktualnych uczennic Gimnazjum w Igołomi oraz 8 absolwentek. Spośród dziewcząt wyłoniono również recytatorki, które w trakcie występu prezentowały teksty zaczerpnięte z dzieł Jana Pawła II oraz św. Brata Alberta.

Chór podczas występu wykonał utwór „Tchnienie miłości”, którego tekst jest zaczerpnięty z dzieł Karola Wojtyły („Brata naszego Boga”, II 3; „Pieni o Bogu ukrytym”, 1/5-9). Poniżej prezentujemy ww. utwór:


TCHNIENIE MIŁOŚCI

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała,
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała.

Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat,
Spragniony ciepła słonecznego.
Więc przypłyń, o światło, z głębi niepojętego dnia
I oprzyj się na mym brzegu.

Płoń nie za blisko nieba
I nie za daleko.
Zapamiętaj, serce, to spojrzenie,
W którym wieczność cała ciebie czeka.

Z wolna słowom odbieram blask,
Spędzam myśli jak gromadę cieni,
Z wolna wszystko napełniam nicością,
Która czeka na dzień stworzenia.

To dlatego, by otworzyć przestrzeń
dla wyciągnięcia Twych rąk,
To dlatego, by przybliżyć wieczność,
W którą ty byś tchnął.

Nienasycony jednym dniem stworzenia,
Coraz większej pożądam nicości,
Aby serce nakłonić do tchnienia
Twojej Miłości.


Chór przygotowywany był do grudniowego występu przez najlepszych krakowskich muzyków:
 Panią Magdalenę Barylak, która wykonała podczas występu partię solową.

 Marię Krawczyk, która dyrygowała chórem.

 Elżbietę Baklarz, która na harfie akompaniowała chórowi.

 Szczepana Tesarowicza, który skomponował muzykę do utworu „Tchnienie miłości” .

Pani Magdalena Barylak i Pani Maria Krawczyk prowadziły w każdą sobotę zajęcia z dziewczętami. Zajęcia obejmowały ćwiczenia emisyjne i oddechowe oraz naukę kolejnych partii utworu. Utwór rozpisany jest na 2 głosy – sopran i mezzosopran oraz partię solową przy akompaniamencie harfy. Pani Joanna Ruchwa wspólnie z krakowskimi artystkami ćwiczyła chór CARMEN.
Grudniowy koncert ku czci świętego Brata Alberta wykonany przez zawodowych muzyków i szkolny chór CARMEN został nagrodzony burzliwymi oklaskami na stojąco.
Na zakończenie sesji zostały wręczone artystom upominki. Przybyłych gości zaproszono na poczęstunek.
Szkoła w Igołomi chlubi się faktem, że ma tak wspaniałego sąsiada- Pałac w Igołomi i opiekujący się nim zespół ludzi z panem dr Krzysztofem Tunią na czele, razem możemy realizować wiele pożytecznych projektów, oddziaływujących nie tylko na wąską grupę społeczną. Serdecznie dziękujemy Pałacowi za współpracę, a wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną nam przy realizacji przedsięwzięć pomoc.

Oprac. Dorota Ryńca-Ropek
Joanna Ruchwa

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć