Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

W dniu 16 kwietnia 2010 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce, sesja Rady poprzedzona została mszą świętą w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w której zginął Pan Lech Kaczyński Prezydent RP jego małżonka oraz wielu posłów, senatorów, duchownych, przedstawicieli rodzin katyńskich a wśród nich poseł Wiesław Woda, który wielokrotnie odwiedzał nasz gminę i zawsze w Naszych sprawach służył pomocą.
W mszy świętej chcąc oddać hołd, cześć ofiarom tragedii pod Smoleńskiem udział wzięli Pan J. Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, przedstawiciele PSL z terenu Gminy z pocztem sztandarowym, delegacja Platformy Obywatelskie z terenu Gminy, delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy, strażacy, kombatanci, sołtysi, poczty sztandarowe wszystkich szkół oraz dzieci z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach wraz z nauczycielami, mieszkańcy gminy.

Nadzwyczajna sesja Rady na prośbę Przewodniczącego Rady rozpoczęła się symboliczną minutą ciszy w której cześć, hołd oddano ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wiosek Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2010. z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa dotyczy budowy urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody w miejscowościach Wawrzeńczyce oraz Żydów o zapisy w których gmina zapewnia środki na realizację zadań. Podjęta przez Radę Gminy uchwała zmieniła uchwałę budżetową na rok 2010 w takim zakresie, że uzupełniono zapisy w uchwale budżetowej dotyczące ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków Unii Europejskiej. Uchwała zawiera 4 inwestycje ( 2 zadania dofinansowane są w ramach MRPO natomiast 2 pozostałe w ramach PROW) dotyczące:
1) „Rozbudowy Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą”. Koszt zadania 6.000.000zł. otrzymane dofinansowanie 3.000.000zł.
2) „Budowy urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody” – część III etapu wodociągowania gminy miejscowości Złotniki, Wawrzeńczyce. Wartość zadania 2.940.000zł., planowane dofinansowanie 1.687.000zł.
3) Zadanie pod nazwą „zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację i zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Odwiślu oraz przy remizie OSP w Igołomi. Wartość projektu 150.000zł., dofinansowanie 80.000zł.
4) Remont byłej szkoły w Stręgoborzycach wartość zadania 200.000zł. dofinansowanie 100.000zł.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć