Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Spotkanie z sołtysami

W dniu 6.01.2010 r. odbyło się pierwsze w tym roku co kwartalne spotkanie władz gminy z sołtysami. Tematy omawiane na spotkaniu dotyczyły min. bezpieczeństwa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Komendant Komisariatu Policji w Słomniakch omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy: przeprowadzono 88 postępowań o popełnienie przestępstwa. Na terenie gminy najczęściej występują kradzieże mienia oraz kradzieże z włamaniem (13 spraw), ponadto zatrzymano 13 nietrzeźwych kierowców.

Pan Komendant poinformował, o dość często przeprowadzanych postępowaniach w sprawie  kradzieży energii elektrycznej, za takie przestępstwo grodzi odpowiedzialność karna. W temacie bezpieczeństwa głos zabrał również strażnik gminy informując, iż na terenie gminy podjął 92 interwencje większość interwencji dotyczyła zanieczyszczeń pasa drogowego. Strażnik Gminy zwrócił uwagę na nieodpowiedzialne zachowania mieszkańców związane z wypuszczaniem psów przy nie zabezpieczonym ogrodzeniu, w przypadku poczynienia szkód przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel.

W kolejnym punkcie porządku Pan J. Rysak Wójt Gminy przedstawił informację na temat zrealizowanych w roku 2009 inwestycji oraz inwestycji jakie będą realizowane w roku 2010.  

 W roku 2010 zadaniem priorytetowym nadal będzie budowa chodników na terenie gminy min. w miejscowości Wawrzeńczyce od UG w kierunku N. Brzeska, ponadto w ramach inicjatyw samorządowych remontowana będzie nawierzchnia drogi w miejscowości Stręgoborzyce „Wygnanów” oraz Żydów. Kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej w Igołomi a także kontynuowana będzie rozpoczęta budowa II etapu wodociągu w miejscowości Zofipole, Koźlica, Igołomia (część) oraz Odwiśle.

Pan Wójt poinformował o oddaniu w użytkowanie wieczyste części działki gminnej (7,5 ara) po starej szkole w Igołomi w drodze przetargu firmie LEWIATAN z przeznaczeniem na budowę centrum handlowego. W Pobiedniku Małym przestała funkcjonować szkoła podstawowa a budynek został przekazany na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z przeznaczeniem na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Od czerwca br. w budynku byłej szkoły powstanie dzienny dom wsparcia dla osób starszych.

Na spotkaniu poruszono również sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg, oraz oświetleniem ulicznym.

W wolnych wnioskach Zastępca Wójta poinformował o możliwości składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach programu można pozyskać środki na realizację inicjatyw społecznych w poszczególnych sołectwach. 

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007