Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można oglądać na stronie www.igwa.polskiemiasta.pl

Uchwała Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce składającego się z czterech obszarów, obejmujących granice administracyjne Gminy.

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/3EA6EAAB-9426-4999-8740-18607531267A/384164/dzu134.pdf

Uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/08F5797C-E207-4422-A9AA-5C9B1861DF9A/182515/dzu171.pdf

Uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składającego się z IV obszarów, obejmujących granice administracyjne Gminy.

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/FDBE00D4-7633-46F3-B0BC-E7BCBA0E7F8C/50286/dzu059.pdf

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć