Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Projekt „Nasza świetlica, nasz klub”

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach ma już pierwszy większy sukces na swoim koncie, 30 stycznia dostaliśmy informację, że jesteśmy jednym ze zwycięzców w konkursie „Nasza świetlica, nasz klub”. Sukces jest tym większy, że z całego województwa małopolskiego nasz wniosek jako jedyny zyskał akceptację Fundacji Wspomagania Wsi ( z małopolski było 46 wniosków).
Celem projektu jest: - organizowanie cyklu imprez integrujących społeczność lokalną,
- adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Stręgoborzycach na
świetlicę pod nazwą Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe,
- modernizacja oraz wyposażenie niezbędnych pomieszczeń,
- zbudowanie bazy komputerowo-informatycznej,
- stworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia
mieszkańców w sferze kulturalnej.
Efektem finalnym projektu będzie zaadaptowanie części budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach na świetlicę pod nazwą Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe. Zamierza się zagospodarowanie dwóch sal na cele świetlicy, jedna będzie salą komputerową, druga salą zajęć. Świetlica będzie spełniała rolę ośrodka kulturalno-rozwojowego, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci planuje się zajęcia pozalekcyjne i wycieczki, dla młodzieży spotkania internetowe, wieczorki taneczne, w przyszłości różne kursy, spotkania szkoleniowe dla starszych, dostęp do Internetu, spotkania okolicznościowe, dla najstarszych spotkania integracyjne i spotkania okolicznościowe.
Przez rok projekt będzie współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi, a w drugim roku przez Urząd Gminy i Stowarzyszenie. Budżet projektu w pierwszym roku to prawie 40.000,00 zł. Cieszymy się, że możemy do niego przystąpić. Projekt został przygotowany we współpracy z Panią Anną Srogą pełnomocnikiem wójta gminy ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i korzystania ze oferty świetlicy w Stręgoborzycach.

Zarząd Stowarzyszenia

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć