Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
Historia aplikacji:
DAWNO TEMU bo w dniu 20 kwietnia 2009 r. zakończono nabór kart projektów (preselekcja) w ramach konkursu dla Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa MRPO na lata 2007-2013. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce do w/w konkursu złożyła dwa wnioski. Pierwszy pod nazwą: ”Rozbudowa GCE w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla SP oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą” Po preselekcji uzyskał 87,27% punktów. Wartość planowanej inwestycji to 6 665 940,00 zł, a wnioskowana kwota to 3 000 000,00 zł
Drugi pod nazwą:” Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach” Po preselekcji uzyskał 96,82% punktów (drugi wynik w konkursie). Wartość planowanej inwestycji to 1 525 478,67 zł, a wnioskowana kwota to 836 238,19 zł
Oba wnioski zostały zakwalifikowane do II etapu, czyli do złożenia pełnej dokumentacji.
W ramach naboru złożonych zostało w sumie 207 kart projektów na łączną kwotę 393 793 558,65 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej. Zarząd Województwa widząc jak dużo jest wniosków i na jaką kwotę zwiększył pulę środków do 26.000.000 euro (116 451 000,00 zł). Pierwotnie do podziału było tylko nieco powyżej 67 000 000,00 zł
31.08.2009 r. Gmina złożyła pełny wniosek wraz z załącznikami. Rozbudowa podzielona została na III etapy. Etap I – rozpoczęto w 2008r i obejmuje realizację prac związanych z budową sali gimnastycznej wraz z widownią i zapleczem. Przypomnijmy, że w 2009 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój bazy sportowej w wysokości 1.000.000 zł. Powierzchnia zabudowy 986 m2, powierzchnia całkowita 1438m2, pow. użytkowa 1013m2, kubatura obiektu 7134m3 . Sala o wymiarach 15x30 m z widownią na poziomie piętra na 150 miejsc. Obiekt będzie wyposażony w pełne zaplecze socjalne i sanitarne na poziomie parteru, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazdy, pochylnie, sanitariaty. W ramach I etapu zostanie także rozbudowana szkoła podstawowa o 2 sale dydaktyczne. Obiekt zostanie wyposażony w meble szkolne oraz sprzęt i urządzenia sportowe. Etap II obejmuje rozbudowę GCE o część przedszkolną, funkcjonalnie związaną z budynkiem szkoły o pow. użyt. 402,36m2, pow. całk. 448,25m2, kubaturze 1022,34m3. Budynek jednokondygnacyjny, parterowy zostanie połączony z budynkiem szkoły od strony północnej i będzie tworzyć zespół obiektów dydaktycznych. Projekt obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół budynku: urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz parkingu na 7 miejsc postojowych w tym 1 dla niepełnosprawnych. Wybudowane przedszkole umożliwi zorganizowanie 3 oddziałów do których uczęszczać będzie 75 dzieci co przy populacji urodzeń około 100 dzieci (3,4,5-latki) daje wskaźnik dostępności do edukacji przedszkolnej w wysokości 75%. Przewiduje się zmodernizowanie 2 krótkich odcinków dróg w ramach III etapu rozbudowy szkoły. Droga dojazdowa nr K600010 Igołomia-„Luborzyczka” o dł. 235 mb, która będzie miała wyremontowany ciąg pieszych i nawierzchnię asfaltową oraz zostanie poprawiony i poszerzony istniejący wjazd, który będzie wjazdem do przedszkola. Droga ewakuacyjna zlokalizowana na działce nr 1116/2 o dł. 369,45m, zostanie pokryta nawierzchnią asfaltową. Łączna długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej to 0,604 km.
Do konkursu złożono 207 projektów, w drugim etapie obok naszego wniosku jest jeszcze 128 innych, a dofinansowanie uzyskało 58 wniosków.
PS. Po przetargu wartość dofinansowania spadnie do kwoty 2.370.000 zł z powodu spadku kosztów realizacji przedszkola o 1.400.000 zł
Henryk Jończyk

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć