Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GZEAS
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Urząd Gminy
Statut Gminy Regulamin organizacyjny

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot
Zastępca Przewodniczącego Wiesława Sieja
Wójt Gminy mgr inż. Józef Rysak
Zastępca Wójta Gminy mgr inż. Henryk Jończyk
Sekretarz Gminy mgr Iwona Kubik
Skarbnik Gminy mgr Adam Grudzień

Referaty: tel.  12 287 40 03, 287 40 07 fax: wew. 21
Budownictwa i Gospodarki komunalnej wew. 33
Finansowy wew. 26, 27, 28, 34
Gminne Centrum Informacji wew. 37
Stanowiska samodzielne: tel. 12 287 40 03, 287 40 07 fax: wew. 21
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego wew. 30
Stanowisko d.s. ewidencji ludności wew. 30
Pełnomocnik wójta d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wew. 25
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami Gminy wew. 25
Stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska wew. 25
Jednostki organizacyjne:  
GZEAS Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wew. 39
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 29

Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek 800 - 1600
wtorek - piątek 700 - 1500

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć