Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Nareszcie dobiega końca remont chodnika w Wawrzeńczycach. Dla zainteresowanych i dla tych którzy wolą konkrety to należy tu parę słów informacji dodać.
Po sesji majowej, na której był przedstawiciel GDDKiA zapadły wstępne ustalenie, że nastąpi przegląd chodników, które wymagają pilnego remontu. Przedstawiciel GDDKiA, Pan Mieczysław Tadel oraz z-ca wójta, Pan Henryk Jończyk dokonali przeglądu istniejących chodników w Wawrzeńczycach (długość odcinka 800m) i Złotnikach (długość odcinka 350m). Negocjacje trwały dość długo, ponieważ jak zawsze, zarządca drogi, twierdził iż nie ma wystarczających środków na utrzymanie dróg, żeby ponieść koszty remontu najdłuższego odcinka chodnika, czyli w Wawrzeńczycach. We wrześniu pojawiły się szanse na wykonanie remontu polegającego tylko na przełożeniu starych płytek (na tej samej szerokości, czyli 1m) i tylko na odcinku 600m, a pozostałe 200m GDDKiA chciała aby sfinansowała Gmina. Jak widać po efektach już wykonanego chodnika, ostatecznie GDDKiA  znalazła środki na cały odcinek i o większej szerokości, czyli takiej jak budowane chodniki na terenie całej gminy. Aby to osiągnąć pomogły argumenty przedstawione osobiście przez Wójta Gminy dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Krakowie. Gmina negocjuje z GDDKiA żeby  pojawiła się jeszcze odpowiedni peron na zatoce przystankowej, przy remontowanym chodniku, co także nie wchodziło w zakres planowanego pierwotnie remontu.

 
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć