Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Albina Małysiaka w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach rozpoczęła się w niedzielny poranek w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po oficjalnym powitaniu przez ks. Prałata Feliksa Formasa, ks. Tadeusza Korczaka i uczennicę klasy III Szkoły Podstawowej Olimpię Ćwikłę o godz. 7.30 rozpoczęła się Msza Święta. Ksiądz Biskup pierwszą w czasie tej wizyty Eucharystię odprawił w intencji starszych małżeństw, którym na zakończenie mszy udzielił specjalnego błogosławieństwa. „Błogosławieni pokój czyniący” posługując się tymi słowami Ksiądz Biskup opisywał szczególną miłość matczyną do dorosłego i żonatego syna. Wskazywał na wiele trudnych, często niepokojących matkę, momentów, jakie pojawiają się w dorosłym życiu dzieci, mieszkających wspólnie z rodzicami. Wsłuchując się w słowa Księdza Biskupa zgromadzeni małżonkowie przekonywali się do tego, że miłość matczyna musi ustąpić miłości małżeńskiej, a nawet wspierać tę nową, młodą rodzinę. Ksiądz Biskup Albin Małysiak powtarzał także dwukrotnie słowa „czas ucieka, wieczność czeka” wskazując na bardzo ważną rolę babci i dziadków w religijnym wychowaniu młodych pokoleń. Zwrócił uwagę na rangę porannej i wieczornej modlitwy, do której babcie szczególnie mobilizują wnuki. Zagrożeniem dla wartości chrześcijańskich i ich roli w wychowywaniu młodych pokoleń staje się pęd do luksusu, który często powoduje zaniedbania w codziennej modlitwie porannej czy wieczornej. W drugim dniu wizyty Ksiądz Biskup odwiedził Przedszkole Samorządowe, Urząd Gminy, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wawrzeńczycach. Podczas tych spotkań Ksiądz Biskup zwracał uwagę na potrzebę codziennej modlitwy, korzystania z katolickich mediów, a także codziennego dawania świadectwa o swej przynależności do Chrystusa. Na zakończenie wizytacji kanonicznej Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas trzecich z parafii w Wawrzeńczycach. Podsumowując dwa dni swej wizyty Ksiądz Biskup podziękował duszpasterzom pracującym w parafii i wszystkim wiernym, którym udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć