Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

DAWNO TEMU BO w dniu 20 kwietnia 2009 r. zakończono nabór kart projektów (preselekcja) w ramach konkursu dla Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce do w/w konkursu złożyła dwa wnioski. Pierwszy pod nazwą: ”Rozbudowa GCE w Igołomi o przedszkole, salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą” Po preselekcji uzyskał 87,27% punktów. Wartość planowanej inwestycji to 6 665 940,00 zł, a wnioskowana kwota to 3 000 000,00 zł
Drugi pod nazwą:” Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na
Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach” Po preselekcji uzyskał 96,82% punktów (drugi wynik w konkursie). Wartość planowanej inwestycji to 1 525 478,67 zł, a wnioskowana kwota to 836 238,19 zł
Oba wnioski zostały zakwalifikowane do II etapu, czyli do złożenia pełnej dokumentacji.
W ramach naboru złożonych zostało w sumie 207 kart projektów na łączną kwotę 393 793 558,65 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej. Zarząd Województwa widząc jak dużo jest wniosków i na jaką kwotę zwiększył pulę środków do 116 451 000,00 zł. Co jak widać gołym okiem i tak jest ponad 3 razy mniej niż potrzeby. Pierwotnie do podziału było tylko nieco powyżej 67 000 000,00 zł
Na etapie preselekcji Zarząd Województwa przedłużył czas oceny wniosków odo 3,5 miesiąca, a planowo powinny być ocenione w ciągu 2 miesięcy. Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 7 lipca 2009 r.
Teraz Gminy które zostały zaproszone do składania pełnych wniosków mają czas do końca sierpnia na złożenie pełnej dokumentacji. Potem nastąpi ich ocena formalna i merytoryczna, która będzie trwać
6 miesięcy! Czyli jak łatwo policzyć, potrwa to do końca lutego, a zakładając mały poślizg, co się często zdarza, to nawet do kwietnia 2010 roku.
Ale tego niestety Gminy nie mogą zmienić, muszą czekać, a kolejne miesiące i lata na wykorzystanie unijnych pieniędzy mijają bezpowrotnie. Coraz bardziej realne jest zagrożenie, że Polska nie zdąży do końca 2013 roku wykorzystać przyznanych jej środków. Oby tak się nie stało!
Wniosek obejmujący generalny remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach został także złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie na dzień dzisiejszy ma pozytywną ocenę wstępną, a ostateczna jego ocena będzie znana do września 2009r. W związku z powyższym możliwe byłoby rozpoczęcie remontu już w tym roku. Ale dopóki nie będzie tej ostatecznej decyzji nie możemy być pewni.
     


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć