Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Powódź 27 -28 lipiec 2010-07-29
To już czwarty raz kolei powódź od maja bieżącego roku. Po poprzednich opadach , które trwają od połowy maja br. spowodowały wysokie podniesienie się do wód gruntowych. Woda od kliku tygodni stagnuje w terenach obniżonych (nieckach) w wielu miejscach i nie obniża się.
Ostatnie opady deszczu rozpoczęły we wtorek 27.07 w godzinach południowych, a ich kulminacja nastąpiła w godzinach nocnych. O godz. 24.00 wójt gminy wraz z pracownikiem W. Siudmakiem dyżurowali w urzędzie gminy. Opad deszczu cały czas był ciągły, a chwilami intensywny. Przez dzień 28.07 nadal padał intensywny deszcz. 28.07. o godz. 6.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze całej gminy.
Według wskazań wodomierza w Igołomi opad deszczu wyniósł:
27.07. - 73,7 mm
28.07 - 15,6 mm
co daje w sumie opad 90,3 litry na 1m2
Od 1 lipca do 28 lipca spadło 217,1 mm (217,1 lirów deszczu na 1 metr kwadratowy). Szacunkowy opad od 1 maja do końca lipca wyniósł: 550 mm
Sytuacja stała się trudna. Już o godz. 3.00 (28.07)wydawane są z magazynu worki (Dziadoń - 100 szt. OSP Wawrzeńczyce 1.500 szt.), OSP Pobiednik Mały 500 szt., OSP Igołomia 200 szt. Kotaba (Stręgoborzyce ) 50 szt. P. E. Ćwikła 50 szt.
Dowożony jest piasek: Wawrzeńczyce (Kotaba, Puzia), M. Pacula Tropiszów (worki 100 szt. i piasek)
Trwa wypompowywanie wody: Igołomia (F. Skocz). Zalany został budynek przedszkola w Igołomi.
Jednostki OSP Tropiszów i Pobiednik Mały zatykają worki dopływ wody z potoku Kościelnickiego do stawów rybnych.
Zalane po raz kolejny lotnisko w Pobiedniku Wielkim (nie działa kanalizacja deszczowa), nadmiar wody z lotniska płynie rowem przy drodze krajowej w kierunku wschodnimi przepustem pod drogą na pola w Pobiedniku Wielkim podtapiając uprawy na co skarżą się mieszkańcy. Pompa z OSP Pobiednik Mały została ustawiona do pompowania wody z lotniska. Druhowie OSP zabezpieczają workami zabudowania P. Kotaby w Wawrzeńczycach, nie przejezdna jest droga powiatowa w Wygnanowie, zalana posesja P. Koch, Ropotek rozlany w Stregoborzycach i Wygnanowie pod drogę powiatową. OSP Stręgoborzyce i Żydów układają worki na drodze powiatowej w Stręgoborzycach po przelewa się woda z Ropotka.
Od godzin południowych (28.07)uruchomiono pompowanie wody w Odwiślu (4 pompy OSP W-czyce, Igołomia, Tropiszów) bo woda z Tropiszowskiego podtapia posesje. Woda na rzece Wiśle podniosła się i woda nie spływa grawitacyjnie, kierowana jest kanałem nr2 na przepompownię w Złotnikach. Stale podnosi się woda z rozlanego "Tropiszowskiego" na Zofipolu i Igołomia "Błonia". W najwyższym swym poziomie przelewa się przez drogę asfaltową Igołomia-Koźlica. Brane jest pod uwagę przekopania 4 przepustów na kanale nr 3 aby nadmiar wody z Tropiszowskiego skierować na pompownie nr 3. Mimo nacisków społecznych (mieszkańców Odwiśla i Igołomi) wójt gminy takiej decyzji nie podejmuje. Według oceny wójta taka decyzja może przynieść nie obliczalne skutki: pompownia może zostać zalana jak również budynki w tym rejonie. Ponadto pompownia może nie dać rady przerzucić takiej ilości wody bo poziom wody na Wiśle na tyle już robił się wysoki, że spływu grawitacyjnego wody do Wisły nie będzie.
Wskutek trudnej sytuacji na Odwiślu, woda stale się podnosi i podtapia posesje, wójt gminy wystąpił do Państwowej Straży Pożarnej o duży agregat pompowy. Od godz. 22.30 uruchomione zostaje pompowanie wody do międzywala Wisły (przez PSP), a ponadto trzy wydajne pompy pompują wodę przez drogę w dolinę. Wydawało się, że sytuacja stabilizuje się ale mimo pompowania woda w nocy podnosi się i podtapia kilka budynków. W południe (29.07) woda zaczyna opadać, wyłączamy z pompowania nasze jednostki (aby nie zalewać w dalszej części pól), a jednostka PSP dalej wypompowuje wodę do godz. 15.00 w sobotę. W sobotę jednostka PSP zostaje wzmocniona jednostką OSP z Tropiszowa, która przerzuca wodę w kierunku agregatu pompowego PSP.
Skażone zostaje ujecie wody na Odwiślu stąd uruchomione zostaje dowożenie wody pitej przez jednostkę PSP.
Trudna sytuacja jest w Wawrzeńczycach "Kolonia" spływająca w ostatnim okresie woda z terenów wyżej położonych (Rudno Dolne) woda stagnuje na dużej powierzchni, podniosły się wody gruntowe, woda jest w piwnicach i niebezpiecznie podchodzi pod budynki mieszkalne. Nie ma możliwości odprowadzenie stąd wody rowami (które kiedyś tu były i odprowadzały wodę od przepustu pod drogą krajową w kierunku Wisły). Brane jest pod uwagę sprowadzenie drugiego agregatu z PSP i pompowanie do "Rudnika" (odległość 1 km). Po kilku wizjach w terenie z udziałem PSP podjęto decyzję o pompowaniu wody (posesja P. Kwiatek Adama) przez jednostkę OSP Wawrzeńczyce "na przerzut" przepustem pod drogą krajową i dalej w kierunku Wisły.
Stan pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzony został o godz. 6.00 w dniu 28.07 i trwał do 30.07do godz. 15.00
Po raz kolejny likwidowane są skutki kolejnej powodzi: odmulanie dróg, udrażnianie przepustów, rowów.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć