Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

PO RAZ TRZECI!!!!!!!!!!
18 i 19 lipca po raz trzeci nawiedziła nas "wielka woda"!
A zaczęło się to tak. W niedzielę w godzinach popołudniowych swoje święto, 85-lecia istnienia, obchodziła jednostka OSP Dobranowice. O 15.00 miała miejsce msza św. którą celebrował ks. Bogdan Adamus proboszcz Parafii Dobranowice. Już od 14.00 padał ale bardzo delikatny deszcz, mimo, że było strasznie duszno i wszyscy bali się gwałtownej burzy. W takcie mszy wyjrzało słońce i wszyscy cieszyli się tymi pozytywnymi znakami na niebie! 9 jednostek OSP z terenu gminy oraz kilka jednostek z gmin sąsiednich (Nowe Brzesko, Proszowice) przeszło w pochodzi przy dźwiękach orkiestry z kościoła pod remizę OSP Dobranowice. Tutaj dokonano przeglądu jednostek oraz wręczono medale i odznaczenia zasłużonym w akcji druhom OSP Dobranowice. Goście zaproszeni gratulowali jubilatom i wpisali się do księgi pamiątkowej. A CAŁY TEN CZAS AURA BYŁA ŁASKAWA I SPRZYJAŁA UROCZYSTOŚCIOM!
Po godzinie 18.00 goście zaczęli się rozjeżdżać do swoich jednostek. Od 19.00 planowała była zabawa taneczna, która już z powodu ogromnej nawałnicy która rozpoczęła się zaraz po 19.00 nie odbyła się!
O 19.30 komendant gminny OSP zameldował bardzo trudną sytuację w Tropiszowie. Zastępca wójta, Henryk Jończyk udał się w ten rejon ale udało mu się dojechać tylko do Przedewsia, gdzie ogromne masy wody i błota przelewały się przez drogę powiatową. O 20.05 sołtys wsi Stręgoborzyce, Pan Zbigniew Zając meldował o ogromnej wodzie spływającej z okolicznych pagórków, która zalewała plac przed remizą i weszła do garażu OSP Stręgoborzyce. Na drodze powiatowej Wawrzeńczyce-Proszowice utknęły auta osobowe, z których trzeba było ewakuować ludzi, m.in. strażacy ze Stręgoborzyc ewakuowali rodzinę z dziećmi z zalanego auta. O 20.15 w urzędzie zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który oceniając sytuację w terenie, ilość deszczu oraz brak prądu podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu powodziowego na terenie całej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dlaczego na całym terenie? Dlatego, że bardzo duże ilości deszczu, które spadły głównie w części północnej gminy spływały w dół, czyli w kierunku miejscowości położonych nad Wisłą, a przy braku prądu, przepompownie były bezużyteczne! Woda spływała tylko grawitacyjnie w kierunku Wisły. A było tej wody BARDZO DUŻO! Wodomierz na posterunku meteorologicznym w Igołomi nie zmierzył dokładnie wielkości opadu, ponieważ przewidziany do tego pomiaru pojemnik przepełnił się i rozlał, a jego maksimum to 96 litrów na m2. Szacuje się że w niedzielny wieczór spadło ok. 120 litrów na każdy m2. Porównując to do średniorocznych opadów, ta ilość stanowi 1/6 opadów rocznych, czyli w ciągu 12 godzin spadło tyle deszczu co normalnie spada w ciągu 2 miesięcy!!!!
Spływająca woda z terenów wyżej położonych zalewała i podtapiała kolejne miejscowości. Niech te kilka zdjęć pokaże Państwu jaka ogromna ilość jej była i jak szybko płynęła. Żeby uszkodzić most, żeby zerwać kładkę i poszerzyć koryto potoku Kościelnickiego z 3 do 12 metrów, żeby wyrwać w drodze dziury na pół metra głębokie, żeby zabierać całe drzewa z korzeniami, TO MUSIAŁ BYĆ WIELKA WODA!
Nie pokazujemy na tych zdjęciach tych kilkunastu domów zalanych, bo to jest dramat tych ludzi, którzy nie potrzebują sensacji, co najwyżej pomocy i dobrego słowa!
Między 22.00 a 23.00 dzwoniliśmy do sołtysów z Wawrzeńczyc oraz Odwiśla, żeby ostrzec mieszkańców przed nadciągającą wodą. Niechcieli wierzyć ostrzeżeniom, dopiero gdy woda zagrażała budynkom przekonali się, że to nie były żarty tylko poważne i realne zagrożenie! Prądu w całej gminie nie było do godziny 24.00. Dopiero po północy uruchomione zostały pompy na przepompowni nr 2, później na przepompowni nr 3, a około godziny 1.30 na przepompowni nr 1. Dopiero wówczas zaczęły one wspomagać przerzut wody do Wisły. Pracowały na maksymalnych obrotach do godzin rannych, wówczas wody w basenach przepompowni zaczęły opadać! Wszyscy zadają sobie pytanie: KIEDY TO SIĘ SKOŃCZY?

   

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć