Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

Dziękczynna Pielgrzymka na Jasną Górę

04 lipca 2010 r. wyruszyła z naszej gminy pielgrzymka na Jasną Górę. Czuliśmy wspólnie, że
nadszedł odpowiedni czas aby złożyć podziękowanie przed obliczem Czarnej Madonny z Częstochowy. Spędzenie chwil w archikatedrze to coś szczególnie ważnego. Pojechaliśmy tam po to, aby po swojemu pomodlić się, podziękować, uspokoić, umocnić naszą wiarę. Bez żadnego przymusu z potrzeby serca. Czuliśmy wezwanie i udaliśmy się w to szczególe miejsce. W Częstochowie została zamówiona msza święta dziękczynna w intencji ,, Ocalenia Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce przed powodzią”. Skutki na pewno odczuliśmy wszyscy, solidarność i łączność mieszkańców także, ogromne zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Gminy i druhów strażaków ochotników również, ale najważniejsze dla wszystkich chrześcijan było to, że modlitwy zostały wysłuchane. Grupa pięćdziesięciu pielgrzymów wyruszyła o godzinie 7.00 w kierunku Sanktuarium Maryjnego. W drodze każdy w skupieniu, bo wyjątkowe miejsce, czas i intencja rozmyślał nad różnymi kwestiami dotyczącymi: osobistego życia, spraw narodu- ponieważ 04 lipca to także czas wyborów na Prezydenta RP. Rozpoczęliśmy dziesiątkiem różańca świętego który poprowadziła pani dyrektor Joanna Murek organizator pielgrzymi. Wszyscy wspólnie śpiewaliśmy pieśni do Matki Boga. Uczestnicy wycieczki wysłuchali historii obrazu, szczegółowego opisu płótna. Po przybyciu na miejsce, każdy miał do dyspozycji czas wolny, aby nie narzucać osobistych potrzeb pielgrzymów. Klasztor na Jasnej Górze to kompleks zabytków, kryjących w sobie historię narodu.
Budowle klasztoru i kościoła na Jasnej Górze powstały w różnym czasie. Najstarsze, bazylika, prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu i zakrystia, w wieku XV, zaś najmłodsze w XX. Nasza grupa miała zarezerwowane miejsce w prezbiterium.
Prezbiterium jest częścią najciekawszą, a zarazem mającą największe znaczenie religijne i sentymentalne. Zbudowane jest na planie prostokąta i składa się z dwóch przęseł nakrytych sklepieniem kolebkowym z lunetami. Fragment ścian i sklepienia pokrywają freski wykonane najprawdopodobniej przez Tomasza Dolabelli około roku 1600. Kaplica wyposażona jest w przejście do zakrystii oraz dwa ostrołukowe okna wychodzące w kierunku północnym (na wirydarz). Ołtarz główny kaplicy pochodzi z 1645-1650, ufundowany został przez Jerzego Ossolińskiego. Cały jest drewniany, obłożony hebanem – dodatkowo zdobiony ozdobami (głównie figurami) ze srebra ufundowanymi przez Zygmunta III Wazę. W jego centralnym miejscu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W ołtarz wmontowana jest ruchoma trybowana, pozłacana zasuwa z 1723 przedstawiająca Niepokalana Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Jej obramowanie (bordiura) jest starsze i pochodzi z 1673, wykonane zostało przez złotnika Jana Lemana z fundacji Działyńskich.
Po prawej (północnej) stronie ołtarza znajdują się dwa insygnia władzy królewskiej – berło i jabłko, podarowane przez kobiety polskie 3 maja 1926, wykonane w tym samym roku w warszawskiej firmie Bracia Łopieńscy. Po lewej ręce MB znajduje się złota róża dar Ojca Świętego Pawła VI złożony przez Jana Pawła II w 1979 oraz dar papieża-Polaka (1982) – złote serce z napisem "Totus Tuus". W bocznych wnękach ołtarza (na dole prostokątnych, na górze półkolistych) znajdują się figury świętych: Pawła Pierwszego Pustelnika oraz patrona Litwy – Kazimierza. Obok złotej róży papieskiej wisi srebrna, przeszklona szkatuła, w której złożono przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny Jana Pawła II, który miał na sobie w czasie zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II przekazał go 19 czerwca 1983 roku jako wotum wdzięczności za cudowne ocalenie. Początkowo pas był przechowywany w zamknięciu, zgodnie z życzeniem Papieża, aby wotum nie pokazywać publicznie. Od 2004 roku, za zgodą Jana Pawła II, pas sutanny zawisł na ołtarzu, tuż przy Cudownym Obrazie.
Prezbiterium od drugiej części oddzielone jest kratą gdańską z 1644 roku (dodatkowo ozdobioną w 1910) fundacji prymasa Macieja Łubieńskiego.
Mogliśmy obcować z Maryją na wyciągnięcie ręki. Przeżyć takich i momentów nie można w żaden sposób opisać. W dowód naszej wdzięczności zostało ofiarowane wotum w postaci serca wykonanego ze srebra z wygrawerowanym napisem ,, Za ocalenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przed powodzią”- Mieszkańcy. Msza w intencji wszystkich zamieszkujących teren naszej gminy zostanie odprawiona dnia 15. sierpnia 2010 w chwili wejścia pielgrzymek ze wszystkich stron świata. Dziękuję wszystkim uczestnikom Joanna Murek

 
     

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć