Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Zdecydowana większość sołectw zgłosiło do „Konkursu Na Estetyczną Zagrodę” gospodarstwa ze swoich miejscowości. Nominacje do Konkursu udzieliły sołectwa: Igołomia, Zofipole, Złotniki, Tropiszów, Pobiednik Mały i Wielki, Stręgoborzyce, Żydów oraz Odwiśle. Komisja konkursowa (jury) w składzie wyżej wymienionych sołtysów wsi oraz Tomasza Buczka (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska) pod przewodnictwem Pani Wandy Musiał odwiedziła wskazane gospodarstwa w minionym tygodniu. Które gospodarstwa zostały nagrodzone dowiemy się 2 września 2007 r., na Małopolskim Święcie Warzyw na lotnisku w  Pobiedniku Wielkim. Jednak najważniejsze jest to, że Polska wieś w ostatnich latach bardzo się zmieniła i wypiękniała.

Jury po obejrzeniu wszystkich wskazanych gospodarstw stwierdziło, że w naszej gminie we wszystkich 14 miejscowościach można zobaczyć wiele dopieszczonych i zadbanych gospodarstw! Prosimy ocenić samemu po obejrzeniu tych kilku zdjęć, które nigdy nie oddadzą w pełni rzeczywistości. Szkoda że nie wszyscy sołtysi zechcieli wskazać te najładniejsze zagrody ze swojego sołectwa do konkursu.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć