Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na uroczyste otwarcie oraz poświęcenie przepompowni melioracyjnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Uroczystości odbędą się dnia 08.08.2008 r. (piątek) o godz. 11.30 na obiekcie nr 2 Przepompownia P-2 „BAŚKA” w Wawrzeńczycach

W uroczystym otwarciu udział wezmą władze Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego i Gminy Igołomia Wawrzeńczyce, ponadto Posłowie i Senatorowie reprezentujący nasz region w Sejmie RP.

W programie:
11.30 Spotkanie na obiekcie nr 2 Przepompownia P-2
11.30 Przemówienie powitalne Marszałka
11.35 Przemówienie Starosty Powiatu Krakowskiego
11.40 Przemówienie Wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
11.45 Przedstawienie przez Dyrektora MZM i UW inwestycji
11.50 Uroczyste przecięcie wstęgi przez Marszałka, przedstawicieli władz samorządów
11.55 Poświęcenie obiektu przez Księdza Proboszcza
12.00 Uruchomienie pomp
12.00 Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Igołomi,
w trakcje:
- zwiedzanie obiektu oraz terenu wokół przepompowni
- „chwila dla mediów” - podczas zwiedzania możliwość przeprowadzenia wywiadów z Marszałkiem - poczęstunek „garkuchni”

Serdecznie zapraszamy


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007 2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć