Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
Wawrzeńczyce, dnia 4 września 2007r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U.Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA CHODNIKÓW W ZŁOTNIKACH, IGOŁOMII, ZOFIPOLU I POBIEDNIKU WIELKIM PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 79 SANDOMIERZ - KRAKÓW”

Postępowania zostało wszczęte na wniosek Gminy Igołomia –Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57.
Informacje związane znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Wykaz jest dostępny:
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć