Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Od 13 stycznia trwają zebrania sołeckie w naszej Gminie. Do tej pory odbyły się w Stręgoborzycach i Wygnanowie, Żydowie, Igołomi, Wawrzeńczycach, Pobiedniku Wielkim i Małym oraz w Rudnie Górnym. Frekwencja niestety nie jest zachwycająca, a przecież powinni być mieszkańcy ciekawi co było robione w roku ubiegłym i co jest planowane w 2009 roku. Dodajmy też, że zebrania wiejskie są najlepszym sposobem zwrócenia uwagi na palące problemy z punktu widzenia danej miejscowości. sprawy poruszane przez mieszkańców wysłuchują: sołtys, radny, przewodniczący Rady Gminy, wójt Gminy oraz jego zastępca.  Liczba mieszkańców na zebraniach to najczęściej  dwadzieścia kilka osób. Najwięcej było w Wawrzeńczycach-51 osób, w Igołomi-35 osób i w Rudnie Górnym-35 osób (najwięcej w stosunku do liczby mieszkańców wsi). Wójt Gminy omawia zrealizowane zadania z roku 2008 i planowane wydatki w roku 2009. Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Nawrot przedstawia owoce pracy Rady oraz stan bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście oddalonego o ponad 30 km Komisariatu Policji w Słomnikach (w prawie wszystkich zebraniach uczestniczą dzielnicowi). W zebraniach uczestniczą także przedstawiciele KOMBUD-u oraz dyrektor BS w Wawrzeńczycach Pan Władysław Kusiński.
Najczęściej zgłaszane problemy widziane okiem mieszkańców wsi to:
- brak wodociągów,
- usuwanie eternitu z dachów budynków,
- fatalna jakość transportu publicznego świadczonego przez firmę CB,
- robienie uwroci na drogach i ich zanieczyszczanie ziemią!!!!!!
- zły stan dróg gminnych,
- brak lekarzy w ośrodkach zdrowia!!!!
- zły stan poboczy przy drodze powiatowej na Proszowice
Wszystkie uwagi, problemy i prośby mieszkańców zapisuje wójt oraz przewodniczący, którzy następnie przedstawią te problemy całej Radzie.

 
   


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć