Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Spotkanie z sołtysami.

W dniu 2 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot spotkali się z sołtysami naszej gminy. Na spotkanie przybyli wszyscy sołtysi oprócz:
Odwiśla,
Koźlicy,
Rudna Górnego,
Wawrzyńczyc II.
Na spotkaniu poruszono tematy:
1. Funkcjonowanie Policji oraz strażnika gminnego na terenie gminy
2. Odpłatność oraz organizacja wywozu śmieci w 2008 roku przez Firmę KOMBUD
3. Wydatkowanie środków sołeckich w 2007 roku oraz wielkość środków sołeckich w projekcie budżetu na rok 2008
4. Uchwalone podatki na rok 2008: rolny, od nieruchomości, od środków transportowych
5. Zasady pobierania opłaty planistycznej.
6. Harmonogram zebrań wiejskich.

Według statystyk policyjnych nasza gmina w porównaniu z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca
i Gminą Słomniki wypada bardzo dobrze, wręcz spokój i sielanka. Oto kilka danych liczbowych za I półrocze 2007 roku:

Kategoria przestępstw

Słomniki

Kocmyrzów

Luborzyca

Igołomia

Wawrzeńczyce

Kradzież mienia

18

13

8

Naruszenie czynności narządów ciała

5

3

0

Kradzież dokumentów

3

1

1

Nietrzeźwi kierujący

15

8

9

Znęcanie się nad rodziną

8

13

2

Uszkodzenie mienia

6

6

1

Kradzież energii elektrycznej

8

9

2

Posiadanie narkotyków

1

0

0

Jednak według wielu mieszkańców jak stwierdził Pan Stefan Nawrot ta statystyka jest obarczona dużym błędem z powodu niechęci mieszkańców do zgłaszania sytuacji, w których prawo na terenie naszej gminy jest łamane.
Strażnik gminny najczęściej interweniował w sprawach nieszczelnych szamb i przy wykonywanych uwrociach na drodze. W większości spotkania ze strażnikiem skończyły się upomnieniem i wydaniem zaleceń. Jednak w przypadku 11 osób nagminnie łamiących regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wszczęte zostało postępowanie mandatowe.
Kierownik Referatu Budownictwa Pan Andrzej Knapik przedstawił umocowania prawne pobierania przez gminę opłat planistycznych. Zaznaczył, że w naszej gminie od momentu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, czyli od 2004 roku transakcji sprzedaży nieruchomości, od których taka opłata powinna być naliczona było niewiele. Gminy mają obowiązek pobierać opłatę planistyczną do 5 lat od momentu uchwalenia Planu.
Pan Adam Grudzień, który przedstawił wydatkowanie środków sołeckich w roku 2007 apelował do Rad Sołeckich o podejmowanie decyzji ich wydatkowania do końca października danego roku, ponieważ w grudniu takie decyzje są trudne do zrealizowania.
Na spotkaniu ustalono także harmonogram spotkań z mieszkańcami.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć