Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

W ostatnich dniach w czterech miejscowości (Igołomia, Koźlica, Odwiśle i Zofipole) odbyły się spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami, a tematem było przystąpienie Gminy do budowy wodociągu w tych miejscowościach. W spotkaniach wzięło udział dość sporo mieszkańców, czasami nawet więcej niż na corocznych zebraniach wiejskich. To potwierdza fakt pilnej i koniecznej potrzeby wykonania wodociągu w naszej Gminie. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to 20 czerwca 2009 roku, ponieważ w tym dniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Kosztorys inwestorski to 5,5 mln zł, obejmuje wybudowanie 23 kilometrów sieci wodociągowej i podłączenie 414 gospodarstw do wodociągu. Każdy kto ma zaprojektowane przyłącze (w ramach projektu budowlanego wykonanego na zlecenie Urzędu Gminy) będzie mógł już w trakcie budowy wodociągu mieć wykonany przyłącz. Jedynym warunkiem jest partycypowanie mieszkańców w kosztach inwestycji. W tym celu zostały dostarczone mieszkańcom, specjalnie przygotowane umowy. Każdy kto ją przyjmie (podpisze) oraz wpłaci określoną kwotę będzie miał wykonany przyłącz już w trakcie budowy wodociągu. Ci mieszkańcy, którzy nie podejmą umowy lub nie mają zaprojektowanego przyłącza będą mogli już po wybudowaniu sieci wodociągowej przyłączyć się do niej na własny koszt i po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza od właściciela sieci (Gminy).
Zwodociągowanie tych 4 miejscowości będzie trwać 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, którego Gmina wybierze w drodze przetargu.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć