Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Zestawy solarne z PROW nie dla mieszkańców gminy

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 nie będzie można sfinansować zakupu i montażu zestawów solarnych w prywatnych domach mieszkańców gminy – czytamy w odpowiedzi resortu rolnictwa.

Ministerstwo wyjaśniło wątpliwości śląskiego urzędu marszałkowskiego dotyczącego możliwości finansowania operacji z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach ww. działania. W pytaniu chodziło o możliwość realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy, na terenie której będzie realizowana operacja.

Zdaniem resortu, powołującego się na rozporządzenie z dn. 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz.U. Nr 60 poz. 373)” pomoc przyznawana jest gminie, jednoosobowej spółce gminy lub gminnemu zakładowi budżetowemu.

Oznacza to, że tylko wskazane podmioty mogą korzystać ze wsparcia. „W związku z tym, w ramach przedmiotowego działania, nie można realizować operacji polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy” - czytamy w odpowiedzi ministerstwa”.

http://www.samorzad.pap.pl 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć