Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Remont chodnika w Złotnikach.
 Niektórych zdziwił remont chodnika w Złotnikach, a przyczyna jest prosta!
 Pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciel GDDKiA dokonali pomiaru wyremontowanego odcinka chodnika w Wawrzeńczycach  i okazało się, że odliczając wjazdy na posesje prywatne, długość wyremontowanego chodnika to tylko 700 mb, a planowany odcinek do remontu to 800 mb.  W związku z powyższym ustalono z wykonawcą i przedstawicielem GDDKiA, że odcinek 100 mb, który nie został zrealizowany w Wawrzeńczycach pozwoli na wyremontowanie odcinka chodnika w Złotnikach o takiej właśnie długości.
 Zawsze to mniej będzie do wyremontowania w kolejnym roku. Przypomnijmy, że w Złotnikach długość chodnika, który należy wyremontować to 350 metrów.
 
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć