Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju
NOWA NIERUCHOMOŚĆ GMINNA

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w dniu 30.12.2009 r podpisał akt notarialny przenoszący własność z Agencji Mienia Wojskowego na Gminę. Nieruchomość położona w Zofipolu zabudowana budynkiem administracyjnym (283 m2 pow. użytkowej), w którym dawniej mieścił się posterunek policji oraz budynkami gospodarczymi ma powierzchnię 13,90 ara. Na ten cel Rada Gminy przeznaczyła 200 tysięcy złotych, jest to kwota po uzyskanej bonifikacie niemalże 50 %.

Obiekt będzie przeznaczony na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz innych celów publicznych, a w szczególności na potrzeby:
- utworzenia świetlicy wiejskiej sołectwa Zofipole,
- zabezpieczenia zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Zofipole,
- zabezpieczenia bazy lokalowej dla planowanego utworzenia na terenie gminy posterunku policji.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
LEADER
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć

odwiedzin od 12.06.2007