Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

1/2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć

Etapy rozbudowy wodociągu:

Legenda:
_________ I etap
Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów część

- - - - - - - - -  II etap
Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Igołomia część

.................... III etap
Złotniki, Wawrzeńczyce

-. -. -. -. - . -  IV etap
Stręgoborzyce, Żydów, Rudno Górne, Dobranowice, powrót do Tropiszowa przez Igołomię.


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zofipole, Koźlica, Odwiśle, Igołomia (część), zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę Nr AB.7351/77/05/IM z dnia 21.04.2005 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Krakowie - w ramach II etapu wodociągowania gminy Igołomia - Wawrzeńczyce.
Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrało konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o.
32-400 Myślenice, ul. Cegielskiego 3
Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10
Partner Konsorcjum: "INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O. - Czesław Ciszewski"
"FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CISZEWSKI"
32-104 Koniusza, Biórków Mały 79
 Koszt wykonania przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 5.429.246,07 zł (brutto).
Termin realizacji zadania: wrzesień 2010
Zakres prac obejmuje: - komora pomiarowa - 3 szt., - budowę sieci wodociągowej  PE 225 - 3818mb, - budowa sieci wodociągowej  PE 160 - 3663 mb, - budowa sieci wodociągowej  PE 110 - 14397mb, - budowa sieci wodociągowej  PE 90 - 317mb, - budowa sieci wodociągowej  PE 63 - 569mb, - budowa sieci wodociągowej  PE 50 - 1641mb, - zasuwy z obudową 200 - 11 kpl, - zasuwy z obudową 150 - 8 kpl, - zasuwy z obudową 100 - 53 kpl, - zasuwy z obudową 50 - 187 kpl, - hydranty pożarowe nadziemne -  100mm -126 kpl, - budowa wodociągu przyłącza -  PE 50 -6838mb, - montaż wodomierzy
z podejściami - 368 kpl.

Działania podjęte przez Gminę w ramach ZPORR.

„BUDOWA WODOCIĄGU W GMINIE IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE I etap”


Przedmiotem projektu zgłaszanego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów (część) w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce bezpośrednio przyległej do Miasta Krakowa.
Realizację inwestycji przewidziano na lata wrzesień 2006 do luty 2007.
Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych będzie wynosić 2.709.601,98 zł
Długość planowanej do budowy:
- sieci wodociągowej wynosić będzie łącznie 22.742 mb
- ilość projektowanych przyłączy 223
Planuje się, że z sieci wodociągowej będzie korzystało około 1030 osób.
Dostawcą wody będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1.
Zasilanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sieci wodociągowej MPWi K S.A. w Krakowie jest wykonane w dwóch węzłach:
- w węźle 8 z wodociągu o przekroju Ø 225 mm na granicy ul. Igołomskiej i miejscowości Pobiednik Wielki.
- w węźle 17 z wodociągu o przekroju Ø 160 mm na granicy ul. Dybowskiego i miejscowości Tropiszów.
Źródła finansowania inwestycji:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości – 1 159 495,23
co stanowi 48,85% kosztów kwalifikowanych
2. Środki Budżetu Państwa w wysokości – 237 358,28
co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane – 2 373 582,87
Koszty niekwalifikowane – 336 019,11